Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 26 listopada 2010

Protokół nr 1 z zebrania RR z dnia 30.09.2010


Lublin, dnia 30.09.2010 r.


Protokół nr 1
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 30.IX.2010r.
1. Prowadzący zebranie: Ewa Jezierska-Dyrektor Szkoły oraz Iwona
Szczepanowska ustępująca Przewodnicząca Rady Rodziców, a także Tomasz Abramczyk-Przewodniczący Rady Rodziców

2. W zebraniu uczestniczyło: 18 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał), oraz Dyrektor Szkoły Ewa Jezierska
3. Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
  1. Wystąpienie pani Dyrektor Ewy Jezierskiej.
  2. Przedstawienie przez panią Iwonę Szczepanowską celów i zadań Rady Rodziców zebranym przedstawicielom poszczególnych oddziałów klasowych.
  3. Wybór nowego prezydium Rady Rodziców.
  4. Plenarna dyskusja programowa.

Ad. 1
Spotkanie otworzyła Dyrektor szkoły Ewa Jezierska witając serdecznie wszystkich przybyłych rodziców. Pani Dyrektor przedstawiła kompetencje Rady Rodziców, zasady współpracy pomiędzy organami szkoły. Dokonując krótkiego podsumowania z dotychczasowej współpracy z Radą Rodziców w roku szkolnym 2009/2010, pani Dyrektor podziękowała za udana współpracę ustępującej z przyczyn formalnych, pełniącej obowiązki przez 5 lat pani Iwonie Szczepanowskiej.
Ad. 2
Pani Przewodnicząca Iwona Szczepanowska szczegółowo przedstawiła obowiązki Rady Rodziców, jej cele i zadnia, opisała jakie podejmowano działania na rzecz szkoły i z jakimi problemami spotykali się przedstawiciele środowiska rodziców w ubiegłym roku szkolnym.
Ad. 3
W głosowaniu dokonano wyboru nowego prezydium Rady Rodziców w składzie
Przewodniczący p. Tomasz Abramczyk
Z-ca przewodniczącego p. Iwona Kosior
Sekretarz p. Katarzyna Piekarczyk
Członek p. Anna Choduń
Skarbnik p. Renata Litwiniec
Ad. 4
Apel do rodziców-prośba o aktywne przyłączenie się do działań mających na celu egzekwowanie składek na Radę Rodziców. Przedstawiono informacje dotyczące wykorzystania funduszy finansowych. Fundusze ze składek wykorzystywano m.in. na zakup nagród dla uczniów, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych jak np. wystawa prac plastycznych, bieżące prace konserwatorsko-remontowe.Dyskusja na temat pozyskania środków finansowych, podejmowania działań zmierzających do uzyskania dodatkowych źródeł finansowania.Wstępne nakreślenie problemów i zadań jakimi zajmować się będzie Rada Rodziców w bieżącym roku szkolnym.
Wyznaczenie terminu następnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Sekretarz
Katarzyna Piekarczyk

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz