Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 17 kwietnia 2014

Życzenia wielkanocne.


i tradycyjnie coś na wesoło:Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.04.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło 20 osób w tym Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie Pana Leszka Daniewskiego:
- streszczenie z przebiegu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 ,
- omówienie metod dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z funduszy Rady Miasta,
- odpowiedzi na pytania zebranych delegatów

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
 - pismo od pana Marcina Targońskiego o sfinansowanie wyjazdu na zawody sportowe dziewcząt w
 piłce nożnej,
- pismo od pani Elżbiety Szymuli z prośbą o sfinansowanie poczęstunku w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym ,
- pismo od pań Danuty Kurdziałek, Anny Gap-Mydlak i Haliny Marcinkowskiej o zakup tonera to
urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M1132 będącego na wyposażeniu sali nr 13,
- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu 48 biletów ulgowych
potrzebnych na dojazd dziewcząt na Igrzyska Szkolne w piłce ręcznej w terminach 10.03 i
13.03.2014r.

 3. Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Abramczyka:
- omówienie pism z jakimi powinna wystąpić Rada Rodziców,
- omówienie spraw bieżących jakie będą omawiane szczegółowo na kolejnym zebraniu RR.

 4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców na 06.05.2014 r.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.