Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 22 listopada 2012

Zbiórka makulatury - rozpoczynamy coroczna akcję.

Szanowni Rodzice i Uczniowie ! 
Rusza organizowana przez Radę Rodziców akcja zbiórki makulatury – jak co roku trwa będzie do końca roku szkolnego i wyłoni zwycięzcę - klasę, która zebrała najwięcej makulatury w przeliczeniu na 1 ucznia.
Jak co roku nagradzamy klasy za zajęcie pierwszych trzech miejsc.


  1. miejsce - zwycięska klasa idzie do kina
  2. miejsce - klasa idzie do McDonalds i każdy dostaje "zestaw"
  3. miejsce - klasa idzie na lodyPierwszy termin zbiórki makulatury został ustalony na 10.12.2012 – 14.12.2012 r.

Szczegóły umieszczone zostaną na plakacie informacyjnym.
Zachęcamy do czynnego włączenia się do akcji!

Oto plakat naszej akcji:UWAGA kolejna zbiórka będzie już do 8 lutego 2013 !!!

środa, 21 listopada 2012

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 20.11.2012 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób

Poruszane tematy:
1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

 2) Stan wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 – przewodniczący przedstawił zestawienie ile osób z danej klasy zapłaciło na Radę Rodziców, poprosił przedstawicieli poszczególnych klas o monitowanie tego tematu na zebraniach klasowych

3) Omówienie akcji „Głodny Uczeń”- skarbnik zbierała koperty z dobrowolnymi wpłatami z poszczególnych klas, poinformowała wszystkich, że w roku szkolnym 2012/2013 wszyscy potrzebujący uczniowie mają zapewnione obiady: sfinansowania obiadów podjął się CARITAS, Opieka Społeczna oraz prywatny darczyńca. Za zebrane pieniądze postanowiono zorganizować paczki żywieniowe dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły

4) Wznowienie corocznej akcji zbiórki makulatury przez Radę Rodziców – ustalono dwa pierwsze terminy zbiórki na 10.12 – 14.12.2012 oraz 04.02.2013 – 08.02.2013r.

5) Zatwierdzenie budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2012-2013 – budżet został zatwierdzony: 18 osób opowiedziało się za, 1 wstrzymała się od głosu

6) Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców: - pismo od klasy Id z prośbą o dofinansowanie do wymiany mebli w Sali nr 19 – przyznano 500 zł, - pismo od klasy Ic z prośbą o dofinansowanie rolet okiennych w Sali nr 12 – poproszono przedstawiciela tej klasy o rozeznanie się w cenach i przyznano 300 zł
 7) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców


  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj