Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

niedziela, 29 września 2013

Wyniki zbiórki makulatury we wrześniu.

Wrześniowa zbiórka makulatury już za nami. Oto wyniki:


klasa ilość uczniów Zbiórka wrześniowa ilość kg ilość kg na ucznia
Ia 15 115 7,66
Ib 24 7 0,29
Ic 28 154 5,5
Id 24 62 2,58
IIa 15 333 22,2
IIb 24 666,5 27,77
IIc 23 3 0,13
IId 24 157 6,54
IIIa 15 19 1,26
IIIb 27 340 12,59
IIIc 25 234 9,36
IIId 26 23 0,88
IVa 15 57 3,8
IVb 16 0 0
IVc 24 35 1,46
IVd 28 322 11,5
Va 15 0 0
Vb 22 136 6,18
Vc 24 9 0,37
Vd 23 373 16,21
VIa 18 57 3,17
VIb 16 72 4,5
VIc 23 0 0
VId 19 106 5,58
VIe 23 19 0,82Obecnie na czele plasują się klasy 2A, 2B i 5D Gratulujemy !

Graficznie wygląda to tak:wtorek, 17 września 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 17.09.2013 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby
Poruszane tematy:
  1. Wystąpienie Pani Dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej
- zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców,
- przedstawienie Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki jaki został opracowany w SP Nr 32,

  1. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2013/2014
Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Anna Choduń – zastępca
3. Małgorzata Krajewska – sekretarz
4.Renata Litwiniec –skarbnik
5.Magdalena Zwolan –członek
6.Dorota Skwarek - członek
7.Tomasz Bernaszuk –członek
Komisja Rewizyjna:
1.Magdanela Zwolan –przewodniczący
2.Anna Choduń
3.Urszula Witkowska
Komisja ds. Rzeczowych i Finansów:
1.Grzegorz Michalski –przewodniczący
2.Andrzej Kaniewski
3.Katarzyna Bernecka
4.Bożena Mazur
  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pań Anny Gap-Mydlak, Haliny Marcinkowskiej, Danuty Kurdziałek o zakup tonera kolorowego i czarnego do urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet M 1132MFP,
- pismo od nauczycieli WF-u o zakup 5 piłek do gry w piłkę nożną, 300 biletów ulgowych dla dzieci biorących udział w różnych zawodach sportowych w roku szkolnym 2013/2014 oraz o zwrot kosztów przejazdu taksówką 4 uczniów na zawody do Szkoły Podstawowej Nr 43,
- pismo od pań bibliotekarek o zakup pasa transmisyjnego do kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego będącego na wyposażeniu biblioteki,
- pismo od pani dyrektor Bożeny Kuleszy o przekazanie 1800 zł na ślubowanie klas pierwszych,
- pismo od pani sekretarki o zakup rolety antysłonecznej oraz myszy bezprzewodowej do komputera,
- pismo od pani kierownik Anny Kozieł o zakup 40 sztuk antyram formatu A3, 40 brystoli B1 oraz kwiatów doniczkowych do udekorowania korytarzy szkolnych,
- pismo od pani Małgorzaty Bożemskiej i Ewy Sidor o zamontowanie projektora wraz z okablowaniem oraz zakup i zamocowanie ekranu do projektora w sali nr 20,
- pismo od pani Małgorzaty Bożemskiej, wychowawczyni klasy III d o zakup obuwia jesiennego dla uczennicy tej klasy.
5) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj


poniedziałek, 2 września 2013