Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 27 czerwca 2013

Wakacji nadszedł czas.
Czas na wakacje.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku. Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 
 Przewodniczący Rady Rodziców 
Tomasz Abramczykniedziela, 23 czerwca 2013

Zbiórka makulatury 2012/2013 - Podziękowanie

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.06.2013 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 21 delegatów klasowych
Poruszane tematy:
  1. Podsumowanie akcji zbiórki makulatury : zbiórkę makulatury wygrała klasa II c, drugie miejsce zajęła klasa II b, trzecie miejsce klasa I b.

  1. Ubezpieczenie NNW uczniów na nowy rok szkolny 2013/2014 : do Rady Rodziców wpłynęły 4 oferty od towarzystw ubezpieczeniowych ALLIANZ, POLISA ŻYCIE, COMPENSA i WARTA. Wybrano ofertę dotychczasowego ubezpieczyciela czyli COMPENSY.

  1. Rozpatrzenie pism jakie wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pedagoga szkolnego pani Grażyny Szalast o dofinansowanie obiadów w kwocie 60 zł,
- pismo od pani Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek o zakup tonera do urządzenia wielofunkcyjnego,
- pismo od pani Renaty Kasprzak o przekazanie kwoty około 200 zł na wykończenie i zakup dekoracji na zakończenie roku szkolnego klas VI,
- pismo od pani Moniki Olszewskiej, wychowawczyni klasy IV c o dofinansowanie w kwocie około 200 zł zakupu farb do pomalowania sali nr 11.

Na zakończenie spotkania przewodniczący odczytał podziękowania dla Rady Rodziców od Rady Dzielnicy Kośminek.
  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

  1. Podziękowania dla delegatów klasowych za pracę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

sobota, 15 czerwca 2013

Podsumowanie akcji - zbiórka makulatury w roku szkolnym 2012/2013

Czas na podsumowania kończące rok szkolny dziś przedstawiamy podsumowanie akcji Rady Rodziców - zbiórka makulatury.
Oto ostateczna tabela wyników:


klasa grudzień luty kwiecień czerwiec Uczniów w klasie KG suma KG/uczeń
1a 40 159 71 179 17 449,00 26,41
1b 402 113 296 669 22 1480,00 67,27 trzecie miejsce
1c 25 20 36 67 23 148,00 6,43
1d 0 0 0 5 24 5,00 0,21
2a 0 0 115 0 16 115,00 7,19
2b 327 383 577 857 26 2144,00 82,46 drugie miejsce
2c 210 346 934 606 25 2096,00 83,84 pierwsze miejsce
2d 23 5 139 88 24 255,00 10,63
3a 0 0 300 457 16 757,00 47,31
3b 40 0 3 3 15 46,00 3,07
3c 65 65 206 45 25 381,00 15,24
3d 35 20 47 318 29 420,00 14,48
4a 125 20 27 0 15 172,00 11,47
4b 91 25 70 103 24 289,00 12,04
4c 0 0 22 0 23 22,00 0,96
4d 0 10 331 62 24 403,00 16,79
5a 0 0 55 66 18 121,00 6,72
5b 80 105 145 130 16 460,00 28,75
5c 120 17 83 0 24 220,00 9,17
5d 108 2 213 128 23 451,00 19,61
5e 30 0 17 17 24 64,00 2,67
6a 40 64 114 60 16 278,00 17,38
6b 0 167 0 20 15 187,00 12,47
6c 372 0 9 100 23 481,00 20,91
6d 0 0 0 8 24 8,00 0,33
6e 5 0 0 0 19 5,00 0,26


Wygrała klasa 2C zajmując pierwsze miejsce, na drugim znalazła się klasa 2B - której zabrakło bardzo mało do pierwszego miejsca. Na podium znalazła się też klasa 1B zajmując wysokie trzecie miejsce. 

Poniżej wykres graficzny podsumowujący akcje.Wszystkim za udział w zbiórce makulatury bardzo dziękujemy.


Wygranym oprócz dzieci z poszczególnych klas jest też ... las. 
Dzięki Wam uratowaliśmy prawie 195 drzew !!!

Przyjmując, że jedna zebrana tona makulatury uratowanych  to 17 drzew uzyskujemy następujące dane:


klasa
uratowanych drzew
1a
7,63
1b
25,16
1c
2,52
1d
0,09
2a
1,96
2b
36,45
2c
35,63
2d
4,34
3a
12,87
3b
0,78
3c
6,48
3d
7,14
4a
2,92
4b
4,91
4c
0,37
4d
6,85
5a
2,06
5b
7,82
5c
3,74
5d
7,67
5e
1,09
6a
4,73
6b
3,18
6c
8,18
6d
0,14
6e
0,09
Razem
194,769


Przedstawiając to graficznie: 

W tym wypadku warto zauważyć, że najwięcej drzew uratowała klasa 2B - ponad 36!