Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 21 grudnia 2011

Życzenia zdrowych, rodzinnych, wesołych ...

Podsumowanie akcji zbiórka makulatury na koniec roku 2011

To już ostatnia zbiórka w tym roku kalendarzowym - wcale nie ostatnia w roku szkolnym. Obecny ranking wygląda następująco:
Kliknij na zdjęciu by powiększyć.
Jak widać na dziś w kg makulatury przeliczeniu na 1 ucznia w klasie sytuacja wygląda następująco:

  1. miejsce - IC
  2. miejsce - 1B
  3. miejsce - VA

GRATULUJEMY!

Miło nam szczególnie, że tak bardzo do akcji włączyły się pierwsze klasy.
Klasa III B, IV A i IV C  - wcale nie dołączyły do naszej akcji.
To jednak nie koniec rywalizacji więc jest szansa nadrobić do czego zachęcamy.

środa, 14 grudnia 2011

Protokół nr 4 z zebrania RR z dnia 13.12.2011

Protokół Nr 4
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 17 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie wpływów z wplat składek poszczególnych klas na Radę Rodziców.
3. Problem bezpieczeństwa w szkole.
4. Akcja Głodny uczeń – rozliczenie dotychczasowych wpływów.
5. Propozycja stroju reprezantacyjnego dla uczniów naszej szkoły.
6. Problem z organizacją na stołówce szkolnej obiadów dla dzieci nie posiadających abonamentu – obiady dofinansowywane.
7. Zbiórka makulatury – listopad.
8. Rozpatrzenie pism, które wpłyneły do Rady Rodziców
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
– pismo od p. Agnieszki Malesy
– pismo od pani katechetki

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców przekazał zebranym przedstawicielom rad oddziałowych informację dotyczącą wpływów składek rodziców z poszczególnych klas.
Ad. 3
W związku z zaistniałymi w szkole aktami przemocy, rodzice uczniów naszej szkoły postanowili zwrócić się do dyrekcji z prośbą o wprowadzenie zabezpieczeń – montaż dodatkowych kamer, domofonu, zwiększenie kontroli nauczycielskiej w miejscach nie objętych monitoringiem, jak również przestrzeganie identyfikacji i weryfikacji osób wchodzących na teren szkoły.
Ad. 4
Z dotychczasowych wpływów z akcji „Głodny uczeń”do Rady Rodziców wpłynęło 1089, 25 zł.
Ad. 5
Rada Rodziców zaproponowała jako strój reprezentacyjny uczniów naszej szkoły – chusty w żółtym kolorze, z niebieskim napisem i logo szkoły. Koszt wykonania takiej chusty ok. 5 zł.
Propozycja zostanie przedstawiona dyrekcji szkoły.
Ad. 6
Do Rady Rodziców dotarły sygnały o problemie organizacji i wydawania obiadów dla uczniów nie posiadających abonamentu, są to obiady dofinansowywane przez Radę Rodziców. Uczniowie mają problem z otrzymaniem posiłku, są odsyłani do kierowniczki stołówki, gdzie muszą się tłumaczyć.
Rada Rodziców postanowiła zająć się problemem, przewodniczący Rady osobiście przekaże informacje o zaistniałej sytuacji dyrekcji szkoły.
Ad. 7
W listopadzie zebrano 2972 kg makulatury, w dotychczasowym rankingu pierwsze miejsce zajmuje klasa I c, drugie I b, trzecie miejsce klasa V a.
Ad .8
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego – zakup 140 biletów ulgowych dla uczniów na dojazdy na międzyszkolne zawody sportowe, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie,

– pismo od p. Agnieszki Malesy opiekunki sali Nr 10 – zakup farby i materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac remontowych w tej sali, z informacji jakie posiada Rada Rodziców wynika, że w tej sali przeprowadzona będzie wymiana instalacji elektrycznej, w tej sytuacji wykonanie remontu jest zbędne,

– pismo od pani katechetki – zakup nagród w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, kwota 100 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie,

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk
Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Zebranie RR 13.12.2011 - Notatka

Podczas zebrania 13.12.2011 poruszone zostały następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie wpływów z wpłat składek na Radę Rodziców.
3. Akcja Głodny uczeń-rozliczenie dotychczasowej zbiórki.
4. Problem bezpieczeństwa w szkole-montaż dodatkowych kamer.
5. Propozycja stroju reprezentacyjnego szkoły-chusty.
6. Problem z organizacją na stołówce szkolnej obiadów dla dzieci nie posiadających abonamentu, obiady dofinansowywane.
7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.
-pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
-pismo od p. Agnieszki Malesy
-pismo od p. katechetki
8. Trwa akcja zbierania makulatury - 13 grudnia ostatni raz w tym roku.

Protokół z w/w zebrania dostępny będzie na stronie po zatwierdzeniu go przez Radę Rodziców na następnym zebraniu.

piątek, 2 grudnia 2011

DLA RODZICÓW: Spotkanie z psychologiem - Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy

Pani Dyrektor Bożena Kulesza zaprasza na spotkanie:


SZANOWNI RODZICE

Serdecznie zapraszam na spotkanie
z psychologiem nt. „Jak rozmawiać z dziećmi
na trudne tematy ?”.

Spotkanie odbędzie się 6.12.2011r. (wtorek)
o godz. 17.00 na sali gimnastycznej

(przed konsultacjami z nauczycielami)