Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 23 grudnia 2014

Życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego 2015 roku ...

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i roku szczęśliwego. Niech obficie da, co ma najlepszego!
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom,Rodzicom, oraz Uczniom
Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie
w imieniu Rady Rodziców życzy przewodniczący Rady
Tomasz Abramczyk


 Oto piękna kolęda do posłuchania:


Jeżeli chodzi o święta może mama lub tata będą chcieli skorzystać z świątecznej mody:
Zdjęcia znalezione w internecie.

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Rozliczenie zbiórki makulatury za grudzień 2014

Oto wyniki ostatniej zbiórki:

klasa ilość uczniów Zbiórka październik ilość kg Zbiórka Grudzień ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
IA    16 60 25 85 5,31
IB    24 105 57 162 6,75
IC 25 200 159 359 14,36
ID  25 71 0 71 2,84
IE  25 320 111 431 17,24
IIA  17 210 0 210 12,35
IIB  24 20 30 50 2,08
IIC  28 250 131 381 13,61
IID  25 10 4 14 0,56
IIIA  16 395 309 704 44,00
IIIB  23 140 252 392 17,04
IIIC  23 0 0 0 0,00
IIID  24 0 0 0 0,00
IVA  15 95 0 95 6,33
IVB 27 391 53 444 16,44
IVC  27 210 299 509 18,85
IVD  27 63 0 63 2,33
VA  16 41 14 55 3,44
VB  17 45 75 120 7,06
VC  28 71 34 105 3,75
VD  28 96 196 292 10,43
VIA  17 61 83 144 8,47
VIB  22 0 38 38 1,73
VIC  24 0 0 0 0,00
VID  24 0 27 27 1,13


A tak wygląda to graficznie:


 Szkoda, że trzecie klasy nie chcą dołączyć się do zbiórki.

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.12.2014 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 18 osób.

Poruszane tematy:
  1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- poinformowanie zebranych o zgłoszeniach rodziców uczniów o nieodpowiedniej żywności w sklepiku
- przedstawienie prośby Pani Dyrektor do rodziców o pomoc w zakresie budowy dwóch budek przy przejściach dla pieszych.

  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
- pismo Pani Agnieszki Iwaszko wicedyrektor SP. nr 32 o sfinansowanie zakupu ozdób świątecznych na choinkę szkolną,
    - pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu biletów ulgowych MPK, które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na zawody pływackie. W zawodach uczestniczy 9 dziewcząt i 9 chłopców,
    - pismo Pana Przemysława Dzidy o sfinansowanie ulgowych biletów autobusowych dla sześciu uczniów naszej szkoły biorących udział w II „Międzyszkolnych Spotkaniach Przyrodników” oraz podsumowania konkursu „Flora i Fauna Lubelszczyzny”,
    - pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o sfinansowanie zakupu 40 sztuk biletów ulgowych MPK na przejazd uczniów biorących udział w eliminacjach konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2014/2015 roku,
- pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o zakup lektur do biblioteki szkolnej,
- pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o sfinansowanie zakupu ławeczek na korytarze szkolne,
- pismo Pani Danuty Wartacz o sfinansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie szkolnym na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową",
-pismo Pani Elżbiety Krysy o dofinansowanie wycieczki dla uczennicy kl. Vc do Sandomierza i Nowej Dęby, która odbędzie się 15.12.2014r.
  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR
  2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.