Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 22 lutego 2012

Protokół nr 6 z zebrania RR z dnia 21.02.2012

Protokół Nr 6
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 21 lutego 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 16 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Rozliczenie akcji "Głodny uczeń".
3. Akcja zbiórki książek do szkolnej biblioteki – sprawy organizacyjne, omówienie zasad, ustalenie terminu i nagrody dla zwycięzcy.
4. Wznowienie akcji zbiórki makulatury.
5. Omówienie planowanego spotkania z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy. Możliwość zorganizowania wcześniejszego spotkania z dyrekcją szkoły w celu opracowania zagadnień dotyczących spraw szkoły, remontów i inwestycji.
6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
– pismo od p. Elżbiety Piechnik
– pismo od p. Marii Kasprzak

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Rada Rodziców podejmując inicjatywę mającą na celu uzyskanie środków finansowych na ufundowanie obiadów dla uczniów zorganizowała w szkole zbiórkę pieniężną "Głodny uczeń" –
dotychczasowe wpływy z tej akcji wyniosły 1735 zł 82 gr.
Ad. 3
W bieżącym roku szkolnym zbiórka książek do szkolnej biblioteki trwać będzie od 1 do 16 marca. Nagrodą dla klasy, która przekaże najwięcej książek będzie słodki poczęstunek. Jako najbardziej sprawiedliwe kryterium Rada Rodziców ustaliła, że zebrane książki będą przeliczane na ucznia w klasie.
Ad. 4
Od marca zostanie wznowiona akcja zbiórki makulatury, planowany termin zbiórki od 26 do 30 marca. Prośba o przekazanie informacji do klas, o odpowiednie przygotowanie paczek co usprawnia odbiór i ważenie.
Ad. 5
W celu omówienia bieżących spraw dotyczących szkoły takich jak planowane remonty i inwestycje, Rada Rodziców zamierza zorganizować spotkanie z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy. W związku z tym spotkaniem Rada Rodziców postanowiła zaprosić dyrekcję szkoły na zebranie, gdzie wspólnie zostaną opracowane pytania i problemy z jakimi zwrócimy się do zaproszonych gości.
Ad. 6
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o sfinansowanie zakupu 100 biletów ulgowych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych – kwota 120 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie
pismo od p. Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie akcji „Wszystkie kolory świata” - pomoc dzieciom w Afryce, wnioskowana kwota 300 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie
pismo od p. Marii Kasprzak z prośbą o zakup komputera do sali przyrodniczej, w związku z przekazaniem przez Radę Dzielnicy Kośminek funduszy na zakup 3 komputerów, Rada Rodziców postanowiła zwrócić się z prośbą do dyrekcji o przekazanie jednego z tych komputerów do sali Nr 14.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Spotkanie z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy


Rada Rodziców planuje w najbliższym czasie zorganizowanie spotkania z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy. 
Celem spotkania będzie między innymi omówienie bieżących spraw szkoły, inwestycji i planowanych remontów. 

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie sugestii i propozycji pytań dotyczących wspomnianej problematyki jako komentarze do tego posta lub przesyłanie propozycji na adres poczty elektronicznej Rady Rodziców: sp32lublin@gmail.com

Zbiórka książek do szkolnej biblioteki.


Tak jak co roku Rada Rodziców ogłasza akcję zbiórki książek do naszej szkolnej biblioteki. Zbiórka prowadzona będzie od 1 do 16 marca, zachęcamy do przekazywania książek w dobrym stanie, mile widziane lektury. 

Nagrodą dla klasy, która zbierze najwięcej książek będzie słodki upominek!

Jako najbardziej sprawiedliwe kryterium - ilość zebranych książek przeliczać będziemy na ucznia w klasie.
Zdjęcie pobrane z internetu.

Zbiórka makulatury - ZBIERAMY DALEJ !


W związku z feriami w lutym nie była przeprowadzana akcja zbiórki makulatury. Rada Rodziców informuje, że od marca wznawiamy tę akcję, zbiórka prowadzona będzie od 26 do 30 marca. Zachęcamy do dalszej rywalizacji, nagrody czekają.Zdjęcie pobrane z internetu.

wtorek, 21 lutego 2012

Zebranie RR 21.02.2012 - Notatka


Tematy poruszane na dzisiejszym zebraniu:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Akcja Głodny uczeń-rozliczenie zbiórki.
3. Akcja zbiórki książek do szkolnej biblioteki - sprawy organizacyjne, omówienie    terminu, zasad i nagrody dla zwycięzcy.
4. Wznowienie akcji zbiórki makulatury, w marcu planowany termin od 19 do 23 marca.
5. Omówienie planowanego spotkania z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy. Możliwość zorganizowania wcześniejszego spotkania z dyrekcją szkoły w celu opracowania zagadnień dotyczących spraw szkoły, remontów i inwestycji.
6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
-pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
-pismo od p. Elżbiety Piechnik
-pismo od p. Marii Kasprzak
7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Podsumowanie akcji głodny uczeń.


Rada Rodziców podejmując inicjatywę mającą na celu uzyskanie środków finansowych na ufundowanie obiadów dla uczniów zorganizowała w szkole zbiórkę pieniężną. 
Wpływy z tej akcji wyniosły 1735 zł 82 gr. 
Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie tej ważnej inicjatywy.

Zdjęcie pobrane z internetu.