Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

niedziela, 28 kwietnia 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 23.04.2013 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 14 osób
Poruszane tematy:
 1. Akcja zbiórki makulatury – Grzegorz Michalski omówił przebieg kwietniowej zbiórki makulatury, ustalono datę ostatniego terminu akcji w tym roku szkolnym na 10-14.06.2013 r

 1. Planowane zamykanie boiska szkolnego w czasie weekendów oraz w okresie wakacji: delegaci otrzymali informację o planowanym zamykaniu boiska szkolnego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

 1. Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 – osoba obsługująca mailing oraz stronę internetową Rady Rodziców została zobowiązana do rozesłania zapytań ofertowych na ubezpieczenie uczniów naszej szkoły w następnym roku szkolnym

 1. Naklejka „Sfinansowała Rada Rodziców” – jeden z delegatów przygotował projekty naklejki, wybrano jeden wzór
 2. Rozpatrzenie pism jakie wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Anny Samek, wychowawczyni klasy III d, o dofinansowanie dla 5 uczniów w kwocie 100 zł na każdego na zakup odzieży sezonowej,
- pismo od pana Dariusz Piekarczyka, wychowawcy klasy V d, o dofinansowanie dla 2 uczniów w kwocie 100 zł na każdego na zakup odzieży wiosennej,
- pismo od pani Bożeny Gryglickiej, wychowawczyni klasy V b, o zakup i montaż rolet antysłonnecznych w sali nr 17,
- pismo od Rady Dzieliny Kośminek o dofinansowanie w kwocie 2000 zł do planowanego 08 czerwca 2013 roku Festynu Dzielnicowego,
- pismo od nauczycieli WF- istów o zakup 10 sztuk piłek do gry w piłkę nożną,
- pismo od pani Katarzyny Bury, wychowawczyni klasy IV d o zakup i montaż rolet antysłonnecznych w sali nr 16,
- pismo od pana Roberta Dietrycha o sfinansowanie zakupu biletów wpisowych na odbywający się w Gimnazjum nr 15 Turniej Piłki Siatkowej,
- pismo od Pani Dyrektor Bożeny Kuleszy o zakup stojaków na rowery dla uczniów naszej szkoły.
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

 1. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

sobota, 27 kwietnia 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.03.2013 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli z rad oddziałowych oraz Pani Dyrektor Teresa Ewa Jezierska i Pani Vice Dyrektor Maria Lorenc
Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie Pani Dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej

- odczytanie oświadczenia w sprawie zdarzenia z października 2011 roku,
- przedstawienie wydatków na inwestycje w szkole w latach 2011-2013
- przedstawienie planu uroczystego otwarcia boiska szkolnego planowanego na 06 i 07 czerwca 2013 roku

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani Teresy Ewy Jezierskiej o przekazanie 3000 zł na uszycie oraz wypożyczenie strojów i rekwizytów, które zostaną użyte podczas uroczystego otwarcia boiska szkolnego,
- pismo od pani Elżbiety Piechnik o przekazanie kwoty 100 zł na papier, broszury i oprawę prac plastycznych oraz zakup słodyczy w związku z organizacją wystawy w DDK „Bronowice”,
- pismo od pań Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek o sfinansowanie zakupu przewodu łączącego rzutnik z komputerem i przewodu USB do podłączenia kamery interaktywnej z komputerem,
- pismo od pani Katarzyny Rodak o dofinansowanie dla 4 uczniów do wycieczki do Warszawy,
- pismo od pani Katarzyny Rodak o zakup i zamontowanie rolet w Sali nr 10.
 1. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

środa, 24 kwietnia 2013

Podsumowanie zbiórki makulatury - kwiecień 2013

Oto obecne wyniki zbiórki makulatury - jest coraz lepiej, a finał już w czerwcu:


Klasa Grudzień Luty Kwiecień Uczniów w klasie KG suma KG/uczeń
1a 40 159 71 17 270,00 15,88
1b 402 113 296 22 811,00 36,86
1c 25 20 36 23 81,00 3,52
1d 0 0 0 24 0,00 0,00
2a 0 0 115 16 115,00 7,19
2b 327 383 577 26 1287,00 49,50
2c 210 346 934 25 1490,00 59,60
2d 23 5 139 24 167,00 6,96
3a 0 0 300 16 300,00 18,75
3b 40 0 3 15 43,00 2,87
3c 65 65 206 25 336,00 13,44
3d 35 20 47 29 102,00 3,52
4a 125 20 27 15 172,00 11,47
4b 91 25 70 24 186,00 7,75
4c 0 0 22 23 22,00 0,96
4d 0 10 331 24 341,00 14,21
5a 0 0 55 18 55,00 3,06
5b 80 105 145 16 330,00 20,63
5c 120 17 83 24 220,00 9,17
5d 108 2 213 23 323,00 14,04
5e 30 0 17 24 47,00 1,96
6a 40 64 114 16 218,00 13,63
6b 0 167 0 15 167,00 11,13
6c 372 0 9 23 381,00 16,57
6d 0 0 0 24 0,00 0,00
6e 5 0 0 19 5,00 0,26

Kolorem zaznaczeni obecni liderzy.

Poniżej graficzny wykres - obecny ranking:

GRATULACJE dla wygranych.

Ostatnia szansa na poprawienie wyniku Twojej klasy 
podczas zbiórki 10-14 czerwca.