Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 23 grudnia 2014

Życzenia Wesołych Świąt i szczęśliwego 2015 roku ...

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, to tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych Świąt i roku szczęśliwego. Niech obficie da, co ma najlepszego!
Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom,Rodzicom, oraz Uczniom
Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie
w imieniu Rady Rodziców życzy przewodniczący Rady
Tomasz Abramczyk


 Oto piękna kolęda do posłuchania:


Jeżeli chodzi o święta może mama lub tata będą chcieli skorzystać z świątecznej mody:
Zdjęcia znalezione w internecie.

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Rozliczenie zbiórki makulatury za grudzień 2014

Oto wyniki ostatniej zbiórki:

klasa ilość uczniów Zbiórka październik ilość kg Zbiórka Grudzień ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
IA    16 60 25 85 5,31
IB    24 105 57 162 6,75
IC 25 200 159 359 14,36
ID  25 71 0 71 2,84
IE  25 320 111 431 17,24
IIA  17 210 0 210 12,35
IIB  24 20 30 50 2,08
IIC  28 250 131 381 13,61
IID  25 10 4 14 0,56
IIIA  16 395 309 704 44,00
IIIB  23 140 252 392 17,04
IIIC  23 0 0 0 0,00
IIID  24 0 0 0 0,00
IVA  15 95 0 95 6,33
IVB 27 391 53 444 16,44
IVC  27 210 299 509 18,85
IVD  27 63 0 63 2,33
VA  16 41 14 55 3,44
VB  17 45 75 120 7,06
VC  28 71 34 105 3,75
VD  28 96 196 292 10,43
VIA  17 61 83 144 8,47
VIB  22 0 38 38 1,73
VIC  24 0 0 0 0,00
VID  24 0 27 27 1,13


A tak wygląda to graficznie:


 Szkoda, że trzecie klasy nie chcą dołączyć się do zbiórki.

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.12.2014 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 18 osób.

Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- poinformowanie zebranych o zgłoszeniach rodziców uczniów o nieodpowiedniej żywności w sklepiku
- przedstawienie prośby Pani Dyrektor do rodziców o pomoc w zakresie budowy dwóch budek przy przejściach dla pieszych.

 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
- pismo Pani Agnieszki Iwaszko wicedyrektor SP. nr 32 o sfinansowanie zakupu ozdób świątecznych na choinkę szkolną,
  - pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu biletów ulgowych MPK, które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na zawody pływackie. W zawodach uczestniczy 9 dziewcząt i 9 chłopców,
  - pismo Pana Przemysława Dzidy o sfinansowanie ulgowych biletów autobusowych dla sześciu uczniów naszej szkoły biorących udział w II „Międzyszkolnych Spotkaniach Przyrodników” oraz podsumowania konkursu „Flora i Fauna Lubelszczyzny”,
  - pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o sfinansowanie zakupu 40 sztuk biletów ulgowych MPK na przejazd uczniów biorących udział w eliminacjach konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w 2014/2015 roku,
- pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o zakup lektur do biblioteki szkolnej,
- pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o sfinansowanie zakupu ławeczek na korytarze szkolne,
- pismo Pani Danuty Wartacz o sfinansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie szkolnym na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową",
-pismo Pani Elżbiety Krysy o dofinansowanie wycieczki dla uczennicy kl. Vc do Sandomierza i Nowej Dęby, która odbędzie się 15.12.2014r.
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR
 2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

piątek, 21 listopada 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.11.2014 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 20 osób.

Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- odczytanie zaproszenia od Pani Dyrektor Ewy Gęcy, która serdecznie zaprasza rodziców na wspólny opłatek i kolędowanie 18 grudnia 2014r
 1. Dyskusja nad planem budżetu Rady Rady Rodziców na rok 2014/2015.
 1. Podjęto i przegłosowano dwie uchwały.
 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
  - pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu 40 biletów ulgowych MPK , które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na Igrzyska Szkolne w piłce siatkowej dziewcząt.
  - pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie przejazdu na Turniej Piłkarski o Puchar Tymbarku dla 12 uczniów rozgrywany 19.11.2014
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury.
 3. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.
   Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

czwartek, 6 listopada 2014

UWAGA - ważna informacja


WAŻNA INFORMACJA

Osoby, które nie dokonały wpłaty na ubezpieczenie dziecka ze względów materialnych, a chciałyby żeby ich dziecko zostało objęte ubezpieczeniem proszę o złożenie podania do rady rodziców do dnia 7.11.2014r

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.10.2014 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 17 osób oraz Pani Dyrektor Ewa Gęca i Radny Rady Miasta Leszek Daniewski.

Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Gęcy
- przedstawienie i omówienie planu nadzoru pedagogicznego.
 1. Wystąpienie Radnego Rady Miasta Leszka Daniewskiego.
 2. Tomasz Bernaszuk zabrał głos na temat ubezpieczenia dzieci.
- dyskutowano na temat pozyskiwania środków na ubezpieczenia dzieci
 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców 
  - pismo od Pani Danuty Goleckiej o sfinansowanie zakupu biletów MPK w kwocie 58,80 zł , które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na zawody sportowe dziewcząt i chłopców „Sztafetowe biegi przełajowe”
  - pismo od Pani Elżbiety Piechnik ( nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ) o dofinansowanie do organizacji wystawy plastycznej I etapu edukacji w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w kwocie 100 zł
  - pismo od Pani Anny Samek prośba o sfinansowanie zakupu i montaż rolet w sali nr.9- pismo od Pań K. Bury, K. Marcinek, B. Gryglickiej o zakup dwóch projektorów multimedialnych do sal matematycznych nr 16 i nr 17
- pismo od Pani Urszuli Bałabuszek i Jolanty Pomorskiej o sfinansowanie zakupu ekranu do sali nr 19
- pismo od Pani Haliny Marcinkowskiej wychowawczyni kl.3A i Anny Gap-Mydlak pedagog specjalny o zakup drukarki w kwocie 310,00 zł
- pismo od Pani Iwony Grzywacz o sfinansowanie zakupu drukarki do sali nr 3 niezbędnej do pracy w klasie integracyjnej
- pismo od wychowawców świetlicy o zakup radiomagnetofonu na potrzeby zajęć opiekuńczych dla wychowanków świetlicy szkolnej
- pismo od Pani Doroty Goczkowskiej wychowawczyni kl. Vd o sfinansowanie zakupu tonera do urządzenia wielofunkcyjnego w sali nr 11
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.


Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

sobota, 25 października 2014

Wyniki zbiórki makulatury - zbiórka październikowa

W piątek był finał październikowej zbiórki makulatury. Oto wyniki:


klasa ilość uczniów Zbiórka Październikowa ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
IA    16 60 60 3,75
IB    24 105 105 4,38
IC 25 200 200 8,00
ID  25 71 71 2,84
IE  25 320 320 12,80
IIA  17 210 210 12,35
IIB  24 20 20 0,83
IIC  28 250 250 8,93
IID  25 10 10 0,40
IIIA  16 395 395 24,69
IIIB  23 140 140 6,09
IIIC  23 0 0 0,00
IIID  24 0 0 0,00
IVA  15 95 95 6,33
IVB 27 391 391 14,48
IVC  27 210 210 7,78
IVD  27 63 63 2,33
VA  16 41 41 2,56
VB  17 45 45 2,65
VC  28 71 71 2,54
VD  28 96 96 3,43
VIA  17 61 61 3,59
VIB  22 0 0 0,00
VIC  24 0 0 0,00
VID  24 0 0 0,00
W sumie zebrano: 2854 2854

Graficznie przedstawia sie to tak:

poniedziałek, 20 października 2014

Zebranie Rady Rodziców - zmiana godziny.

Jutro w sali numer 14 odbędzie się zebranie Rady Rodziców - ze względu na uczestnictwo w zebraniu gości: Pani Dyrektor SP 32 Ewy Gęcy, oraz  radnego miasta Lublin Pana Leszka Daniewskiego zebranie rozpocznie sie o godzinie 17:00, a nie jak wcześniej było planowane o 17:30. Zapraszamy.

sobota, 18 października 2014

Finał zbiórki makulatury w najbliższy piatek o 12:00.

Już od poniedziałku rusza pierwsza w tym roku szkolnym zbiórka makulatury - finał zbiórki w najbliższy piatek o 12:00.
Jak co roku ilość przyniesionej do szkoły makulatury jest zapisywana na poszczególne klasy, a nastepnie dzielona przez liczbę uczniów w klasie tak by równe szanse były zarówno w klasach integracyjnych - liczących zwykle mniej uczniów jak i w klasach z większą liczbą uczniów.
Dla trzech klas które nazbierają w danym roku szkolnym najwięcej makulatury przewidziane są nagrody. ZAPRASZAMY.


Banery przypominające o zbiórce już wiszą na płocie szkoły.

niedziela, 28 września 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 23.09.2014 roku

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Gęcy
- zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców,

2. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2014/2015

Prezydium Rady Rodziców:

1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Anna Choduń – zastępca
3. Katarzyna Bernecka – sekretarz
4. Urszula Witkowska –skarbnik
5.Magdalena Zwolan –członek
6.Mirosław Sałasiński - członek
7.Tomasz Bernaszuk –członek

Komisja Rewizyjna:

1. Magdanela Zwolan –przewodniczący
2. Jolanta Kmieć
3. Wioletta Górska

Komisja ds. pozyskiwania środków:

1. Tomasz Bernaszuk –przewodniczący
2. Andrzej Kaniewski
3. Mirosław Sałasiński

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
- pismo od Pani Bożena Kulesza o zakup prezentów dla uczniów klas I z tytułu uroczystości Szkolnej ''Ślubowanie Klas I'' w kwocie 2000,00 zł.
- pismo od Pani Anny Gap- Mydlak, Haliny Marcinkowskiej o dofinansowanie wycieczki dla uczniów klasy III A w kwocie 200,00 zł

4. Zapoznanie z projektem obywatelskim Miasta Lublin na 2015 rok.

5. Ustalenie terminu zbiórki makulatury.

6. Ustalenie kolejnego zebrania Rady Rodziców.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

czwartek, 11 września 2014

Projekt Obywatelski M-210 - dotyczący budowy parkingu przy naszej szkole.

Szanowni Państwo Rodzice
Uprzejmie informujemy, że od 24 września 2014r. do 7 października 2014r. będzie można głosować na Projekt  Obywatelski o symbolu   M-210 zgłoszony przez Zarząd Dzielnicy Kośminek oraz Radę Rodziców dotyczący budowy parkingu przy naszej szkole. Z ramienia szkoły za projekt odpowiedzialna jest Pani wicedyrektor Bożena Kulesza.
Wykaz Projektów Obywatelskich znajduje się na stronie Urzędu Miasta Lublin- www.obywatelski.lublin.eu
Do głosowania uprawnione są osoby powyżej 16 roku życia.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymają ulotki z wykazem 7 projektów z naszej dzielnicy.
Każda upoważniona osoba może zagłosować na 7 projektów za pomocą Internetu lub przez wrzucenie karty zgłoszenia do urny wystawionej w szkole.

Serdecznie prosimy o wsparcie naszej inicjatywy.
Dziękujemy
Bożena Kulesza-wicedyrektor
Tomasz Abramczyk-Przewodniczacy Rady Rodziców

poniedziałek, 1 września 2014

Dziś już czas do szkoły - rozpoczęcie roku szkolnego 2014-2015


Dziś w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego Dzieciom i Młodzieży życzę wielu sukcesów, rozwoju własnych uzdolnień i talentów. Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam zaś, szanowni Rodzice, życzę, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele radości i zadowolenia związanych z przyszłością Waszych dzieci. 
Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców


Obrazki znalezione w internecie.

czwartek, 26 czerwca 2014

Wakacje znowu są ...

Czas na wakacje.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku. 
Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Do zobaczenia we wrześniu.
 Przewodniczący Rady Rodziców 
Tomasz AbramczykTradycyjnie do pośpiewania:

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego 2013-2014.
Przewodniczący Rady Rodziców dziękuje dyrekcji nauczycielom uczniom i ich rodzicom.

Kwiaty wręczane na ręce dyrekcji przez przedstawicieli Rady Rodziców

Zakończenie roku szkolnego dla klas 4-5

Przewodniczacy Rady Rodziców Tomasz Abramczyk.

Zdjęcia wykonał: Maciej Ziegler www.fotograflublin.com

czwartek, 12 czerwca 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.06.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło 19 osób oraz Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski

Poruszane tematy:

1. Dyskusja na temat projektu parkingu osiedlowego przyszkolnego jaki RR chce złożyć do Urzędu

Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:

- podsumowanie akcji zbiórki makulatury,

- streszczenie ze spotkania w sprawie basenu,

- opiniowanie nauczycieli odbywających staż w roku szkolnym 2013/2014,

 3. Wybór ubezpieczyciela uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

 - pismo od pani E. Zyglewskiej i A. Kucińskiego o dofinansowanie w kwocie 150 zł na zakup

 przyborów plastycznych do plastycznej oprawy konkursu historycznego Dni Majdanka,

 - pismo z od M.Targońskiego i R.Dietrycha o sfinansowanie zakupu 68 biletów ulgowych jakie

 zostaną przeznaczone na dojazd uczniów na II i III rundę rozgrywek w piłce nożnej oraz

 turnieju Rugby TAG dziewcząt,

 - pismo od pana Roberta Dietrycha o sfinansowanie zakupu dyplomów i pucharów dla najlepszych

 sportowców szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2013/2014,

- pismo od Dzielnicy Kośminek o dofinansowanie dzielnicowego festynu, który odbędzie się

 14.06.2014 r.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

 Na zakończenie zebrania, przewodniczący RR Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował

 wszystkim delegatom za społeczną pracę w radzie w mijającym roku szkolnym.
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.