Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 26 września 2011

Protokół nr 1 z zebrania RR z dnia 26.09.2011

Lublin, dnia 26 września 2011 r.
Egz.Nr........

Protokół Nr 1
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 26 września 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 23 osoby, co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1.Wystąpienie p. dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej .
2.Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Abramczyka.
3.Wybory nowego prezydium Rady Rodziców, a także przedstawicieli do poszczególnych komisji.
4.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.

Ad. 1
Pani dyrektor przedstawiła procedurę wyborów prezydium Rady Rodziców, a także cel i zadania funkcjonowania Rady Rodziców. Szczegółowo omówiła kompetencje Rady i zasady współpracy pomiędzy organami szkoły.
Pani dyrektor przedstawiła także założenia planu działań realizowanego w latach 2011- 2014 , który ma na celu podniesienie efektywności nauczania, omówiła poszczególne etapy i działania jakie będą podejmowane w ramach programu.
Podsumowując dotychczasową działalność Rady Rodziców, pani dyrektor podziękowała przewodniczącemu za udaną współpracę.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk przekazał zebranym delegatom szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady i wykorzystania środków finansowych jakimi dysponowała Rada Rodziców w roku szkolnym 2010 – 2011.

Ad.3
W głosowaniu dokonano wyboru nowego prezydium Rady Rodziców w składzie
Przewodniczący – p. Tomasz ABRAMCZYK – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Z-ca przewodniczącego – p. Iwona KOSIOR – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Sekretarz – p. Katarzyna PIEKARCZYK – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Skarbnik – p. Renata LITWINIEC – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Członek – p. Jolanta KMIEĆ – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się

Wyznaczenie osób do poszczególnych komisji.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodnicząca komisji: p. Barbara ZARĘBA
Członkowie komisji: p. Magdalena ZWOLAN
p. Katarzyna KOZYRA
p.Wojciech CIEPLIŃSKI
p. Dorota SKWAREK

Komisja d/s Rzeczowych i Finansów w składzie:
Przewodniczący komisji: p.Tomasz BERNASZUK
Członkowie komisji: p. Katarzyna KANIEWSKA
p. Katarzyna BERNECKA
p. Małgorzata KRAJEWSKA
p. Grzegorz MICHALSKI

Ad. 4

Do Rady Rodziców wpłynęły pisma odnośnie:
pismo od p. dyrektor Bożeny Kuleszy dotyczące przyznania kwoty 1500 zł. na ślubowanie klas pierwszych – wyprawka dla pierwszoklasistów,
pismo od p. Elzbiety Zyglewskiej dotyczące sfinansowania materiałów do dekoracji sali na ślubowanie klas pierwszych,
pismo od p. Grażyny Szalast, pedagoga szkolnego o przyznanie środków finansowych na uzupełnienie wyposażenia gabinetu, wykładzina dywanowa i rolety.

Rada Rodziców po konsultacjach przyznała na wyprawkę dla pierwszoklasistów 1200 zł., na dekorację przeznaczono 100zł, sfinansowanie wnioskowanego wyposażenia gabinetu pedagoga szkolnego rozpatrzone zostanie po określeniu kosztów.
Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

SEKRETARZ

Katarzyna PIEKARCZYK

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 19 września 2011

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok 2010/2011

Zamieszczamy pełne rozliczenie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2010/2011.
Bardzo zależy nam by działalność Rady była transparentna więc do wglądu wszystkich zainteresowanych przedstawiamy poniższe sprawozdanie:

Rozliczenie_finansowe_RR-2010-2011.pdfDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

czwartek, 1 września 2011

Nareszcie do szkoły

Dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/12
Będzie trwać dłużej bo do 29 czerwca 2012 roku. Nauczycieli, uczniów i rodziców czeka kilka istotnych zmian min.:
  • W tym roku szkolnym po raz ostatni to rodzice decydują, czy posłać swoje sześcioletnie dziecko do zerówki czy do klasy pierwszej. 
  • Do tej pory wakacje zaczynały się w przedostatni piątek czerwca. Od tego roku szkolnego według zmian wprowadzonych przez MEN, wakacje będą się zaczynać w ostatni piątek czerwca.
Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej rokiem "Szkoły z Pasją". Z tej okazji życzę wszystkim Uczniom i Nauczycielom, aby nauka była dla nich fascynującą intelektualną przygodą, a szkoła miejscem odkrywania i realizowania swoich pasji.
Dyrekcji i Nauczycielom życzę spokojnej, ale zarazem ciekawej pracy, która da wiele satysfakcji i spotka się z uznaniem otoczenia. Rodzicom życzę nieustannych powodów do dumy i radości z osiągnięć swych dzieci.
Wam, Drodzy Uczniowie, życzę, aby nauka nie była tylko trudnym obowiązkiem, ale przede wszystkim dawała satysfakcję ze zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk