Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

niedziela, 22 marca 2015

Wiosenna zbiórka makulatury 2015

Czas ma kolejna zbiórkę makulatury.
W ramach wiosny warto pozbierać makulaturę z domu i przynieść do szkoły.

Zbiórka makulatury tradycyjnie trwa cały tydzień - w piątek w samo południe jest finał.
Na co zbieramy?
Na wszystko co finansuje Rada Rodziców - w poszczególnych protokołach czy notatkach z zebrań Rady Rodziców można dokładnie zobaczyć na co są przeznaczane pieniądze jakimi dysponuje Rada Rodziców.
Ławki na szkolnych korytarzach, stojaki do rowerów pod szkołą, rolety przeciwsłoneczne w każdej klasie, ale też finansujemy bilety dla naszych sportowców szkolnych biorących udział w licznych zawodach, nagrody w konkursach, współorganizujemy wiele przedsięwzięć zarówno w szkole jak i w środowisku lokalnym.

Czekamy na Twoją pomoc! czwartek, 12 marca 2015

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.03.2015 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 13 osób.

Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- poinformowanie zebranych delegatów o ważnych aspektach dotyczących poprawienia bezpieczeństwa w naszej szkole oraz remontu szatni.

 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
  - pismo od nauczyciela wychowania fizycznego Pana Sławomira Goździckiego o sfinansowanie zakupu biletów ulgowych MPK, które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na zawody sportowe w mini piłce ręcznej chłopców,
  - pismo Pani Danuty Grodek o sfinansowanie zakupu 20 sztuk biletów ulgowych MPK na przejazd uczniów biorących udział w zawodach sportowych w mini piłce ręcznej dziewcząt,
  - pismo Pani Danuty Grodek o sfinansowanie zakupu 20 sztuk biletów ulgowych MPK na dojazd uczniów biorących udział w Igrzyskach szkolnych w piłce koszowej dziewcząt, (Mini Koszykówka), w zwodach bierze udział 10 dziewcząt,
  - pismo Pani Danuty Grodek o sfinansowanie zakupu 22 sztuk biletów ulgowych MPK na dojazd uczniów biorących udział w Igrzyskach szkolnych w piłce koszowej dziewcząt, (Mini Koszykówka), drużyna dziewcząt liczy 11 osób
-pismo Pani Haliny Marcinkowskiej Anny Gap -Mydlak o dofinansowanie wycieczki
dla uczennicy kl. III.
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR
 2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.