Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 26 marca 2013

Życzenia wielkanocne 2013


Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych , pogody ...  nie tylko ducha, oraz smacznego jajka Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców życzy przewodniczący Rady
Tomasz Abramczyk

poniedziałek, 25 marca 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.03.2013 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli z rad oddziałowych oraz Pani Dyrektor Teresa Ewa Jezierska i Pani Vice Dyrektor Maria Lorenc
Poruszane tematy:
  1. Wystąpienie Pani Dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej
- odczytanie oświadczenia w sprawie zdarzenia z października 2011 roku,
- przedstawienie wydatków na inwestycje w szkole w latach 2011-2013
- przedstawienie planu uroczystego otwarcia boiska szkolnego planowanego na 06 i 07 czerwca 2013 roku

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Teresy Ewy Jezierskiej o przekazanie 3000 zł na uszycie oraz wypożyczenie strojów i rekwizytów, które zostaną użyte podczas uroczystego otwarcia boiska szkolnego,
- pismo od pani Elżbiety Piechnik o przekazanie kwoty 100 zł na papier, broszury i oprawę prac plastycznych oraz zakup słodyczy w związku z organizacją wystawy w DDK „Bronowice”,
- pismo od pań Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek o sfinansowanie zakupu przewodu łączącego rzutnik z komputerem i przewodu USB do podłączenia kamery interaktywnej z komputerem,
- pismo od pani Katarzyny Rodak o dofinansowanie dla 4 uczniów do wycieczki do Warszawy,
- pismo od pani Katarzyny Rodak o zakup i zamontowanie rolet w Sali nr 10.
  1. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

wtorek, 12 marca 2013

Zmiana terminu zebrania

UWAGA! 
Zmiana terminu spotkania Rady Rodziców. 

Na prośbę Pani Dyrektor spotkanie odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 17:00.

W spotkaniu weźmie udział Pani Dyrektor Szkoły.
Zapraszamy.

piątek, 1 marca 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 26.02.2013 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 15 osób
Poruszane tematy:
1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

2) Akcja zbiórki makulatury – Grzegorz Michalski omówił przebieg drugiego terminu zbiórki, zmieniono datę kolejnej zbiórki makulatury na 15 – 19.04.2013 r.

3) Zmiana rachunku bankowego Rady Rodziców:  sekretarz RR przedstawiła propozycję zmiany rachunku bankowego

4) Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani Urszuli Bałabuszek, wychowawczyni klasy I d, o dofinansowanie zakupu i montażu  
  rolet w sali nr 19,
- pismo od pani Moniki Olszewskiej, wychowawczyni klasy IV c, o przekazanie kwoty 500 zł na zakup   farby do pomalowania sali nr 11,
- pismo od pani dyrektor Marii Lorenc z prośbą o pomoc w zamontowaniu i podłączeniu projektora w  
  sali nr 11.    
5)  Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców

  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj