Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 17 października 2011

Kontrola sklepiku szkolnego.

Rada Rodziców podjęła decyzję o kontroli artykułów sprzedawanych w sklepiku szkolnym, która odbyła się 17 października 2011. Kontrola wykazała, iż w sklepiku szkolnym, uczniom naszej szkoły sprzedawane są m. in. takie artykuły jak: puszkowane napoje gazowane 0,33l z zawartością kofeiny w składzie, chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym i orzechowym, lizaki, cukierki
owocowe, cukierki czekoladowe, gumy rozpuszczalne.
Zauważono bardzo mało zróżnicowany asortyment, ukierunkowany przede wszystkim na sprzedaż słodyczy i napojów oraz nierzadko zdarzających się zabawek tj. dmuchane foliowe baloniki czy szczęki z żelkami. Wystosowana została prośba ustna do właściciela sklepiku o natychmiastowe usunięcie niektórych artykułów, które zawierają szkodliwe dla zdrowia dzieci składniki.
        Na najbliższym zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się 15 listopada 2011, podjęte będą dalsze decyzje, dotyczące asortymentu sklepiku szkolnego.

wtorek, 11 października 2011

Protokół nr 2 z zebrania RR z dnia 11.10.2011


Lublin, dnia 11 października 2011 r.
Egz.Nr........


Protokół Nr 2
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 11 października 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 23 osoby, co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.
  3. Problem niebezpiecznego przejścia dla pieszych.
  4. Omówienie akcji, które podejmowane będą przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma celem dofinansowania. Pismo od p. Ewy Gęcy dotyczące sfinansowania zakupu 2 tablic korkowych do sali Nr 12, wnioskowana kwota dofinansowania 200 zł. Rada Rodziców postanowiła ustalić wymiary tablic i zorientować się w kosztach zakupu takich tablic.
Pismo od nauczyciela wychowania fizycznego p. Mirosława Zglińskiego dotyczące zakupu przez Radę biletów MPK potrzebnych na dojazdy uczniów naszej szkoły na zawody sportowe. Wnioskowana kwota 72 zł, Rada Rodziców postanowiła sfinansować zakup biletów.
Zakupiono również rolety do gabinetu pedagoga szkolnego, koszt rolet – 49,99 zł.
Ad. 3
Na przejściu dla pieszych potrącono ucznia naszej szkoły wracającego z zajęć szkolnych, problem niebezpiecznego przejścia pojawił się nie po raz pierwszy, Rada Rodziców rozważała możliwości zorganizowania opieki osoby przeprowadzającej uczniów. Osoba taka jest zatrudniona, jednak pracuje do godz. 16, uczniowie kończą ostatnie zajęcia 16.15, w czasie ich powrotu nie ma już osoby dbającej o bezpieczne przejście przez jezdnię. Rada Rodziców jako organ nie posiadający osobowości prawnej ma ograniczone możliwości, z problemem zwrócono się do dyrekcji szkoły.
Ad. 4
W roku szkolnym 2011/2012 Rada Rodziców zamierza kontynuować akcje podjęte w ubiegłym roku. Będą to: akcja zbiórki środków finansowych na dożywianie uczniów, a także akcja zbiórki makulatury.
Zbiórka środków finansowych na dożywianie uczniów zorganizowana zostanie na listopadowych zebraniach klasowych, natomiast zbiórka makulatury rozpocznie się 21 listopada, odbiór zebranej makulatury 25 listopada piątek. Omówiono sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem akcji.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj