Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

sobota, 30 stycznia 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 26.01.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 21 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2. Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
- pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy w sprawie sfinansowania zakupu materiałów dekoracyjnych na bal zimowy;
- pismo od pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko w sprawie zakupu biletów autobusowych;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik w sprawie zakupu biletów autobusowych;

4. Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

czwartek, 7 stycznia 2016

Przesyłanie potwierdzeń opłat za obiady drogą elektroniczną


Informujemy o możliwości przesyłania potwierdzeń wpłat za obiady (w postaci skanów lub dokumentów elektronicznych z systemu bankowego w formacie PDF) na adres e-mail:


W tytule/temacie e-maila należy wpisać:
OPŁATA – MIESIĄC – Nazwisko, Imię dziecka

Dokument potwierdzający wpłatę należy przesłać w załączniku.