Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 20 listopada 2015

Co robiła Rada Rodziców w roku szkolnym 2014-2015

Zapisy budżetu napisane w stylu księgowym nie zawsze są zrozumiałe. Dużo bardziej przemawia wypisanie tego wszystkiego w języku potocznym - niejako przetłumaczenie z "księgowego na nasze" ;)
Przykładowo zapis "Ślubowanie klas pierwszych" w planie budżetu obecnie oznacza "wyprawkę dla pierwszoklasistów, w tym dyplomy i artykuły szkolne" - każdy z pierwszaków dostał taka wyprawkę składającą się z podstawowych artykułów szkolnych typu: ołówek, gumka, strugaczka itd.
Tutaj też pragnę przypomnieć ze stroje aktorów do ślubowania, oraz słynny fotel królowej Jadwigi swojego czasu tez ufundowała Rada Rodziców.

To wszystko pragniemy Państwu przekazać ze względu na to, że to Państwa pieniądze w dużej mierze stanowią o tym jaka będzie szkoła Waszych dzieci.
Płacąc składkę na Radę Rodziców przyczyniają się Państwo bezpośrednio do tego jaka jest szkoła do której uczęszczają Wasze dzieci.

Poniżej rozpisane wydatki z zeszłego roku szkolnego:

Link do powyższego dokumentu w formie pdf

Przyjmując zasadę pełnej transparentności budżetu Rady Rodziców zamieszczamy powyższe informacje. Jeżeli w finansach Rady Rodziców jest coś dla Państwa nie jasne proszę napisać to w komentarzu do tego posta - postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

Przypominamy, że wpłatę na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły - tam też można rozwiać wątpliwości co do tego czy już wpłaciliśmy składkę czy tez nie.
Można też dokonać wpłaty bezpośrednio na konto:

Konto Bankowe 

RADY RODZICÓW

Bank Pocztowy S.A.
Oddział w Lublinie
12 1320 1641 3160 2105 2000 0001

niedziela, 1 listopada 2015

Plan budżetu Rady Rodziców w roku szolnym 2015-2016

Kliknij na obrazek aby go powiększyć.

SPRAWOZDANIE PREZYDIUM RADY ROZDZICÓW Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SP 32 w LUBLINIE ZA ROK 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców wspólpracując z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym a także samorządem uczniowskim podjęła szereg działań mających na celu między innymi: pozyskanie dodatkowych środków finansowych na działalność Rady, poprawę infrastruktury szkoły – doposażenie i remonty sal lekcyjnych, zapewnienie wsparcia najuboższym uczniom a także uczestnictwo w przedsięwzięciach szkolnych oraz o charakterze lokalnym.
Odbyło się 9 zebrań, na których zostało rozpatrzonych łącznie 56 podania o dofinansowanie.
Dysponując powyższymi środkami finansowymi Rada Rodziców sfinansowała między innymi:
  • wyprawkę dla pierwszoklasistów
  • remonty i doposażenie sal lekcyjnych  
  • uroczystości i konkursy szkolne i pozaszkolne ( lokalne)
  • bilety i wpisowe na zawody sportowe
  • nagrody książkowe dla uczniów
  • pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących uczniów

Rozchodowano ze środków Rady Rodziców łączną kwotę 13 972,26 zł.
Szczegółowe rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok 2014/2015 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowała akcję ekologiczną – zbiórka makulatury, podczas której w całym roku szkolnym uzbierano niespełna 9 ton makulatury. Pozwoliło to uratować około 150 drzew. Zajęła się również wyborem ubezpieczyciela NNW naszych dzieci w następnym roku szkolnym..

Rada starała się dysponować funduszami w sposób racjonalny, gospodarny i na tyle wszechstronny i elastyczny, by z inwestycji sfinansowanych przez Rade Rodziców korzystało jak najwięcej uczniów. Jako rodzice chcemy i musimy być obecni w szkole, chcemy pomagać naszym dzieciom – uczniom, wspierać je, pomagać nauczycielom i dyrekcji we wspólnych działaniach dlatego zachęcamy wszystkich do wspierania działań Rady Rodziców – mamy jeden
podstawowy cel ’’DOBRO UCZNIA – DOBREM SZKOŁY’’.


Sprawozdanie znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=0B__RyShrjVW0Y3lNRUFjcElWaExPTGJWVm1IZldHTk9teUUw

Rozliczenie finansowe znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=0B__RyShrjVW0MkhEckRGVkVBRDZtNTFBOHJlRENVc050aGRB

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 28.10.2015 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 17 osób.

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2.Przedstawienie i omówienie przez p. Magdalenę Zwolan budżetu RR na rok 2015/2016.

3.Wystąpienie p. Tomasza Bernaszuka.

4.Przyjęcie uchwały Rady Pedagogicznej.

5.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie kotylionów i przejazdu dla dzieci śpiewających w chórze;
- pismo od pani dyrektor Ewy Gęcy w sprawie zakupu dwóch regałów do biblioteki szkolnej;
- pisma (dwa) od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o sfinansowanie biletów autobusowych dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych;
- pismo od pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko z prośbą o sfinansowanie biletów autobusowych dla dzieci biorących udział w szkoleniu;
- pismo od p. Danuty Kurdziałek i p. Marty Szacoń z prośbą o sfinansowanie zakupu tonera;
- pismo od p. Moniki Olszewskiej z prośba o sfinansowanie zakupu i montażu rolet w klasie 14a;

6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.