Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 16 stycznia 2013

Wielka Zbiórka Elektrośmieci.

Rada Rodziców postanowiła wesprzeć akcję szkolnej zbiórki elektrośmieci prowadzonej w ramach udziału w funduszu oświatowym http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/?page_id=2727
Za zebrane elektrośmieci szkoła otrzyma punkty, które zamienione zostaną na pomoce szkolne, im więcej zbierzemy punktów tym bardziej wartościowe otrzymamy nagrody.


Poniżej zamieszczamy schemat działania akcji:

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.01.2013 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 22 osoby
Poruszane tematy:
  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
  1. Informacje z planowanych w szkole remontów – 16.01.2013 rozpoczęcie remontu w szatni
    I-III, ferie zimowe – remont sali gimnastycznej,
  1. Akcja zbiórki makulatury – Grzegorz Michalski omówił przebieg pierwszego terminu zbiórki, ustalono 2 kolejne terminy na 04-08.02.2013 i 18-22.03.2013r.
  1. Zmiana Regulaminu Rady Rodziców: przewodniczący RR zaproponował wprowadzenie zmian w regulaminie, po ogólnej debacie zatwierdzono treść zmian
  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Marty Szacoń o przekazanie 150 zł na zakup materiałów plastycznych niezbędnych do wystroju sali gimnastycznej na Bal Karnawałowy
  1. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców

  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Wyniki zbiórki makulatury z grudnia

Podajemy wyniki zbiórki - podajemy ilości makulatury zebrane przez poszczególne klasy
(UWAGA podane ilości są "na klasę", a nie jest to w przeliczeniu na 1 ucznia co jest kryterium w naszym konkursie - odpowiednie wartości i wykres przedstawimy już niedługo).


1. a - 40 kg
1. b - 402,5 kg
1. c - 25 kg
1. d - 0 kg
2. a - 0 kg
2. b - 327 kg
2. c - 210 kg
2. d - 23 kg
3. a - 0 kg
3. b - 40 kg
3. c - 65 kg
3. d - 35 kg
4. a - 125 kg
4. b - 91 kg
4. c - 0 kg
4. d - 0 kg
5. a - 0 kg
5. b - 80 kg
5. c - 120 kg
5. d - 108 kg
5. e - 30 kg
6. a - 40 kg
6. b - 0 kg
6. c - 372,5 kg
6. d - 0 kg
6. e - 5 kg

Kilka klas (zaznaczonych na czerwono) nie przystapiło jeszcze do  naszych zmagań.
ZAPRASZAMY do udziału.