Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 21 czerwca 2011

WAKACJE

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.
Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk
Tym razem jako bonus dodajemy piosenkę:

środa, 15 czerwca 2011

Protokół nr 12 z zebrania RR z dnia 15.06.2011

Lublin, dnia 15 czerwca 2011 r.
Egz.Nr........

Protokół Nr 12
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 14 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Sprawy organizacyjne
– dożywianie uczniów
– nagrody dla uczniów w akcji zbiórka makulatury
3.Zatwierdzenie podręczników i lektur.
4.Pismo od p. Grażyny Szalast z prośbą o dofinansowanie wyposażenia gabinetu pedagoga szkolnego.
5.Pismo Rady Rodziców opiniujące dorobek zawodowy p. Karoliny Gruchały – nauczyciela wspomagającego.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.2
Omówienie akcji „Głodny uczeń” – łącznie wpływy ze zbiórki pieniężnej zorganizowanej przez Radę Rodziców 1316,71 zł. Podsumowanie akcji zbiórki makulatury – nagrody dla uczniów I miejsce wyjście do kina, II i III miejsce zostało nagrodzone wyjściem na lody.
Ad. 3
Do Rady Rodziców wpłynęła lista podręczników i lektur obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 celem wydania opinii – zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Grażyny Szalast z prośbą o sfinansowanie zakupu krzeseł do gabinetu pedagoga szkolnego. Rada Rodziców wyraziła zgodę na sfinansowanie wnioskowanego wyposażenia.
Ad. 5
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo dotyczące oceny dorobku zawodowego p. Karoliny Gruchały – nauczyciela wspomagającego. Doceniając sumienność, odpowiedzialność, a także zaangażowanie Rada Rodziców oceniła pozytywnie pracę i osiągnięcia zawodowe p. Karoliny Gruchały.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.


SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

piątek, 10 czerwca 2011

Podsumowanie akcji - zbiórka makulatury.

Rada Rodziców informuje, że z dniem 3 czerwca zakończyła się akcja zbiórki makulatury.
W tegorocznej rywalizacji zajęli:
I miejsce - klasa IV a  - zdobywając nagrodę główną - wyjście do kina,
II miejsce - klasa V d,
III miejsce - klasa IV c.
Doceniając wkład i zaangażowanie klas, które zajęły II i III miejsce, Rada Rodziców postanowiła również dla nich ufundować nagrodę.
W podziękowaniu dla tych klas zorganizowano wyjście na lody.

Rada Rodziców dziękuje wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w zbiórce makulatury, jednocześnie pragniemy poinformować, że w przyszłym roku również planujemy taką akcję z równie atrakcyjnymi nagrodami.