Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 26 czerwca 2014

Wakacje znowu są ...

Czas na wakacje.
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku. 
Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Do zobaczenia we wrześniu.
 Przewodniczący Rady Rodziców 
Tomasz AbramczykTradycyjnie do pośpiewania:

Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego 2013-2014.
Przewodniczący Rady Rodziców dziękuje dyrekcji nauczycielom uczniom i ich rodzicom.

Kwiaty wręczane na ręce dyrekcji przez przedstawicieli Rady Rodziców

Zakończenie roku szkolnego dla klas 4-5

Przewodniczacy Rady Rodziców Tomasz Abramczyk.

Zdjęcia wykonał: Maciej Ziegler www.fotograflublin.com

czwartek, 12 czerwca 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.06.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło 19 osób oraz Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski

Poruszane tematy:

1. Dyskusja na temat projektu parkingu osiedlowego przyszkolnego jaki RR chce złożyć do Urzędu

Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:

- podsumowanie akcji zbiórki makulatury,

- streszczenie ze spotkania w sprawie basenu,

- opiniowanie nauczycieli odbywających staż w roku szkolnym 2013/2014,

 3. Wybór ubezpieczyciela uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

 - pismo od pani E. Zyglewskiej i A. Kucińskiego o dofinansowanie w kwocie 150 zł na zakup

 przyborów plastycznych do plastycznej oprawy konkursu historycznego Dni Majdanka,

 - pismo z od M.Targońskiego i R.Dietrycha o sfinansowanie zakupu 68 biletów ulgowych jakie

 zostaną przeznaczone na dojazd uczniów na II i III rundę rozgrywek w piłce nożnej oraz

 turnieju Rugby TAG dziewcząt,

 - pismo od pana Roberta Dietrycha o sfinansowanie zakupu dyplomów i pucharów dla najlepszych

 sportowców szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2013/2014,

- pismo od Dzielnicy Kośminek o dofinansowanie dzielnicowego festynu, który odbędzie się

 14.06.2014 r.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

 Na zakończenie zebrania, przewodniczący RR Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował

 wszystkim delegatom za społeczną pracę w radzie w mijającym roku szkolnym.
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.06.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło 19 osób oraz Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski

Poruszane tematy:

1. Dyskusja na temat projektu parkingu osiedlowego przyszkolnego jaki RR chce złożyć do Urzędu

Miasta Lublin w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:

- podsumowanie akcji zbiórki makulatury,

- streszczenie ze spotkania w sprawie basenu,

- opiniowanie nauczycieli odbywających staż w roku szkolnym 2013/2014,

 3. Wybór ubezpieczyciela uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

 - pismo od pani E. Zyglewskiej i A. Kucińskiego o dofinansowanie w kwocie 150 zł na zakup

 przyborów plastycznych do plastycznej oprawy konkursu historycznego Dni Majdanka,

 - pismo z od M.Targońskiego i R.Dietrycha o sfinansowanie zakupu 68 biletów ulgowych jakie

 zostaną przeznaczone na dojazd uczniów na II i III rundę rozgrywek w piłce nożnej oraz

 turnieju Rugby TAG dziewcząt,

 - pismo od pana Roberta Dietrycha o sfinansowanie zakupu dyplomów i pucharów dla najlepszych

 sportowców szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w roku szkolnym 2013/2014,

- pismo od Dzielnicy Kośminek o dofinansowanie dzielnicowego festynu, który odbędzie się

 14.06.2014 r.

 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

 Na zakończenie zebrania, przewodniczący RR Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował

 wszystkim delegatom za społeczną pracę w radzie w mijającym roku szkolnym.