Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 21 listopada 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.11.2014 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 20 osób.

Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- odczytanie zaproszenia od Pani Dyrektor Ewy Gęcy, która serdecznie zaprasza rodziców na wspólny opłatek i kolędowanie 18 grudnia 2014r
 1. Dyskusja nad planem budżetu Rady Rady Rodziców na rok 2014/2015.
 1. Podjęto i przegłosowano dwie uchwały.
 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
  - pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu 40 biletów ulgowych MPK , które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na Igrzyska Szkolne w piłce siatkowej dziewcząt.
  - pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o sfinansowanie przejazdu na Turniej Piłkarski o Puchar Tymbarku dla 12 uczniów rozgrywany 19.11.2014
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury.
 3. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.
   Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

czwartek, 6 listopada 2014

UWAGA - ważna informacja


WAŻNA INFORMACJA

Osoby, które nie dokonały wpłaty na ubezpieczenie dziecka ze względów materialnych, a chciałyby żeby ich dziecko zostało objęte ubezpieczeniem proszę o złożenie podania do rady rodziców do dnia 7.11.2014r

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.10.2014 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 17 osób oraz Pani Dyrektor Ewa Gęca i Radny Rady Miasta Leszek Daniewski.

Poruszane tematy:
 1. Wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Gęcy
- przedstawienie i omówienie planu nadzoru pedagogicznego.
 1. Wystąpienie Radnego Rady Miasta Leszka Daniewskiego.
 2. Tomasz Bernaszuk zabrał głos na temat ubezpieczenia dzieci.
- dyskutowano na temat pozyskiwania środków na ubezpieczenia dzieci
 1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców 
  - pismo od Pani Danuty Goleckiej o sfinansowanie zakupu biletów MPK w kwocie 58,80 zł , które zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na zawody sportowe dziewcząt i chłopców „Sztafetowe biegi przełajowe”
  - pismo od Pani Elżbiety Piechnik ( nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ) o dofinansowanie do organizacji wystawy plastycznej I etapu edukacji w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” w kwocie 100 zł
  - pismo od Pani Anny Samek prośba o sfinansowanie zakupu i montaż rolet w sali nr.9- pismo od Pań K. Bury, K. Marcinek, B. Gryglickiej o zakup dwóch projektorów multimedialnych do sal matematycznych nr 16 i nr 17
- pismo od Pani Urszuli Bałabuszek i Jolanty Pomorskiej o sfinansowanie zakupu ekranu do sali nr 19
- pismo od Pani Haliny Marcinkowskiej wychowawczyni kl.3A i Anny Gap-Mydlak pedagog specjalny o zakup drukarki w kwocie 310,00 zł
- pismo od Pani Iwony Grzywacz o sfinansowanie zakupu drukarki do sali nr 3 niezbędnej do pracy w klasie integracyjnej
- pismo od wychowawców świetlicy o zakup radiomagnetofonu na potrzeby zajęć opiekuńczych dla wychowanków świetlicy szkolnej
- pismo od Pani Doroty Goczkowskiej wychowawczyni kl. Vd o sfinansowanie zakupu tonera do urządzenia wielofunkcyjnego w sali nr 11
 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
 2. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.


Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.