Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 29 czerwca 2012

WAKACJE !!!

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.
Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk
Razem zaśpiewajmy piosenkę:

wtorek, 5 czerwca 2012

Protokół nr 10 z zebrania RR z dnia 5.06.2012


Protokół Nr 10
z Zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi
w Lublinie
z dnia 5 czerwca 2012 r.
Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło: 16 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Podsumowanie zbiórki makulatury.
  3. Zatwierdzenie zestawów podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2012/2013.
  4. Wybór ubezpieczyciela uczniów na rok szkolny 2012/2013.
  5. Podsumowanie DNIA PRYMUSA.
  6. Zakończenie pracy obecnego sekretarza Rady Rodziców.
  7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pana Przemysława Dziuby,
- pismo od pań bibliotekarek,
- pismo od pani Katarzyny Rodak,
- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego,
- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej.
Ad.1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.2
Zbiórkę makulatury wygrała klasa IVb wynikiem 215 kg na ucznia. II miejsce zajęła klasa I b a III klasa Ic. Za zajęcie I miejsca Rada Rodziców ufundowała wyjście do kina na wybrany przez uczniów film. Dla klas , które zajęły odpowiednio II i III miejsce Rada Rodziców ufundowała wyjście na lody. Zorganizowanie wyjść powierzono przedstawicielom klas.
Ad.3
Podczas zebrania zapoznano się z zestawami podręczników i z programami nauczania jakie mają obowiązywać w roku szkolnym 2012/2013. Zestawy zostały zaopiniowane pozytywnie.
Ad.4
Rada Rodziców poprosiła Towarzystwa Ubezpieczeniowe o przedstawienie oferty na ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2012/2013. Wpłynęło 4 oferty: z PZU, UNIQI, POLISY ŻYCIE i COMPENSY. Omówiono warunki ubezpieczenia poszczególnych Towarzystw: sumy ubezpieczenia i warianty ubezpieczenia. Po przeanalizowaniu warunków ubezpieczenia wybrano jednogłośnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA, które zaoferowało przy składce 35 zł najwyższą sumę ubezpieczenia - 10 000 zł - oraz dodatki w postaci np. zwrotu kosztów za wydatki ortopedyczne.
Ad.5Podczas zebrania przewodniczący zrelacjonował przebieg DNIA PRYMUSA. Podzielił się z uczestnikami pochlebnymi opiniami jakie otrzymał po uroczystości od rodziców dzieci, które otrzymały nagrody w postaci Katy Podarunkowej EMPIK i pamiątkowego dyplomu w imiennej tubie.
Ad.6Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2011/2012 kończy pracę w Radzie Rodziców dotychczasowy sekretarz pani Katarzyna Piekarczyk. Z uwagi na poniesione przez sekretarza wydatki na wydruki protokołów oraz licznych plakatów na przeprowadzane przez Radę Rodziców akcje, przewodniczący Tomasz Abramczyk zaproponował przekazanie sekretarzowi pewnej kwoty jako zwrot poniesionych kosztów. Po naradzie zatwierdzono przekazanie 200 zł.
Ad.7
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
- pismo od stażysty Przemysława Dziuby z prośbą o wydanie przez Radę Rodziców opinii o jego pracy w Świetlicy szkolnej – zaopiniowaniem pracy zajął się przewodniczący Tomasz Abramczyk,
- pismo od pań bibliotekarek z prośbą o sfinansowanie zakupu książek na zakończenie roku szkolnego – kwota 2100 zł – Rada Rodziców wyraziła zgodę i wyznaczyła osobę, która zajmie się negocjacją ceny w księgarni,
- pismo od pani Katarzyny Rodak z prośbą o przekazanie 300 zł na zorganizowany wraz z panią Elżbietą Zyglewską konkurs plastyczno- recytatorskiego„ Powiedzieć można krocie o … kocie”. Zwycięskie oraz wyróżnione dzieła zaprezentowane będą podczas Festiwalu Nauki, który odbędzie się w czerwcu – przekazano 250 zł,
- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośba o pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem i ubezpieczeniem uczniów naszej szkoły biorących udział w Igrzyskach Miasta Lublina ( 350 zł) oraz pokrycie kosztów zakupu 2 pucharów dla Najlepszego Sportowca naszej szkoły ( w kategorii dziewcząt i chłopców) – przyznano łącznie 450 zł,
- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej z prośbą o dofinansowanie Stypendiów Naukowych dla 26 uczniów klas IV- VI wyróżniających się w nauce w roku szkolnym 2011/2012 – szkoła otrzymała na ten cel od Urzędu Miasta 570 zł - Rada Rodziców przyznała 1040 zł,
W przybliżeniu określono wydatki związane z zakończeniem roku szkolnego klas VI i ogólnego zakończenia Roku Szkolnego 2011/2012.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj