Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 21 grudnia 2011

Życzenia zdrowych, rodzinnych, wesołych ...

Podsumowanie akcji zbiórka makulatury na koniec roku 2011

To już ostatnia zbiórka w tym roku kalendarzowym - wcale nie ostatnia w roku szkolnym. Obecny ranking wygląda następująco:
Kliknij na zdjęciu by powiększyć.
Jak widać na dziś w kg makulatury przeliczeniu na 1 ucznia w klasie sytuacja wygląda następująco:

 1. miejsce - IC
 2. miejsce - 1B
 3. miejsce - VA

GRATULUJEMY!

Miło nam szczególnie, że tak bardzo do akcji włączyły się pierwsze klasy.
Klasa III B, IV A i IV C  - wcale nie dołączyły do naszej akcji.
To jednak nie koniec rywalizacji więc jest szansa nadrobić do czego zachęcamy.

środa, 14 grudnia 2011

Protokół nr 4 z zebrania RR z dnia 13.12.2011

Protokół Nr 4
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 13 grudnia 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 17 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie wpływów z wplat składek poszczególnych klas na Radę Rodziców.
3. Problem bezpieczeństwa w szkole.
4. Akcja Głodny uczeń – rozliczenie dotychczasowych wpływów.
5. Propozycja stroju reprezantacyjnego dla uczniów naszej szkoły.
6. Problem z organizacją na stołówce szkolnej obiadów dla dzieci nie posiadających abonamentu – obiady dofinansowywane.
7. Zbiórka makulatury – listopad.
8. Rozpatrzenie pism, które wpłyneły do Rady Rodziców
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
– pismo od p. Agnieszki Malesy
– pismo od pani katechetki

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców przekazał zebranym przedstawicielom rad oddziałowych informację dotyczącą wpływów składek rodziców z poszczególnych klas.
Ad. 3
W związku z zaistniałymi w szkole aktami przemocy, rodzice uczniów naszej szkoły postanowili zwrócić się do dyrekcji z prośbą o wprowadzenie zabezpieczeń – montaż dodatkowych kamer, domofonu, zwiększenie kontroli nauczycielskiej w miejscach nie objętych monitoringiem, jak również przestrzeganie identyfikacji i weryfikacji osób wchodzących na teren szkoły.
Ad. 4
Z dotychczasowych wpływów z akcji „Głodny uczeń”do Rady Rodziców wpłynęło 1089, 25 zł.
Ad. 5
Rada Rodziców zaproponowała jako strój reprezentacyjny uczniów naszej szkoły – chusty w żółtym kolorze, z niebieskim napisem i logo szkoły. Koszt wykonania takiej chusty ok. 5 zł.
Propozycja zostanie przedstawiona dyrekcji szkoły.
Ad. 6
Do Rady Rodziców dotarły sygnały o problemie organizacji i wydawania obiadów dla uczniów nie posiadających abonamentu, są to obiady dofinansowywane przez Radę Rodziców. Uczniowie mają problem z otrzymaniem posiłku, są odsyłani do kierowniczki stołówki, gdzie muszą się tłumaczyć.
Rada Rodziców postanowiła zająć się problemem, przewodniczący Rady osobiście przekaże informacje o zaistniałej sytuacji dyrekcji szkoły.
Ad. 7
W listopadzie zebrano 2972 kg makulatury, w dotychczasowym rankingu pierwsze miejsce zajmuje klasa I c, drugie I b, trzecie miejsce klasa V a.
Ad .8
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
– pismo od nauczycieli wychowania fizycznego – zakup 140 biletów ulgowych dla uczniów na dojazdy na międzyszkolne zawody sportowe, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie,

– pismo od p. Agnieszki Malesy opiekunki sali Nr 10 – zakup farby i materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania prac remontowych w tej sali, z informacji jakie posiada Rada Rodziców wynika, że w tej sali przeprowadzona będzie wymiana instalacji elektrycznej, w tej sytuacji wykonanie remontu jest zbędne,

– pismo od pani katechetki – zakup nagród w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, kwota 100 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie,

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk
Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

Zebranie RR 13.12.2011 - Notatka

Podczas zebrania 13.12.2011 poruszone zostały następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Omówienie wpływów z wpłat składek na Radę Rodziców.
3. Akcja Głodny uczeń-rozliczenie dotychczasowej zbiórki.
4. Problem bezpieczeństwa w szkole-montaż dodatkowych kamer.
5. Propozycja stroju reprezentacyjnego szkoły-chusty.
6. Problem z organizacją na stołówce szkolnej obiadów dla dzieci nie posiadających abonamentu, obiady dofinansowywane.
7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.
-pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
-pismo od p. Agnieszki Malesy
-pismo od p. katechetki
8. Trwa akcja zbierania makulatury - 13 grudnia ostatni raz w tym roku.

Protokół z w/w zebrania dostępny będzie na stronie po zatwierdzeniu go przez Radę Rodziców na następnym zebraniu.

piątek, 2 grudnia 2011

DLA RODZICÓW: Spotkanie z psychologiem - Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy

Pani Dyrektor Bożena Kulesza zaprasza na spotkanie:


SZANOWNI RODZICE

Serdecznie zapraszam na spotkanie
z psychologiem nt. „Jak rozmawiać z dziećmi
na trudne tematy ?”.

Spotkanie odbędzie się 6.12.2011r. (wtorek)
o godz. 17.00 na sali gimnastycznej

(przed konsultacjami z nauczycielami)

środa, 30 listopada 2011

Podsumowanie akcji - zbiórka makulatury - 2011-11

Oto wyniki pierwszej zbiórki makulatury w tym roku:


Kliknij na zdjęciu by powiększyć.
Jak widać na dziś w kg makulatury przeliczeniu na 1 ucznia w klasie sytuacja wygląda następująco:
 1. miejsce - VA
 2. miejsce - 1B
 3. miejsce - 1D
GRATULUJEMY!

Miło nam szczególnie że tak bardzo do akcji włączyły się pierwsze klasy.
To jednak nie koniec rywalizacji więc jest szansa nadrobić do czego zachęcamy.

środa, 23 listopada 2011

Kontrola sklepiku szkolnego

W dniu 23 listopada przewodniczący Rady Rodziców ponownie skontrolował sklepik szkolny. Nieprawidłowości, na które zwrócili uwagę poprzednio kontrolujący sklepik przedstawiciele Rady zostały usunięte, właściciel wprowadził nowe produkty np. owoce, zniknęły natomiast napoje gazowane zawierające kofeinę i napoje energetyczne.
Rada Rodziców będzie przeprowadzać kolejne kontrole w sklepiku, czekamy na sygnały od rodziców, jakich artykułów brakuje, jakie jeszcze powinny zostać wprowadzone.

czwartek, 17 listopada 2011

Zbiórka pieniędzy na dożywianie uczniów w SP32

Rada Rodziców na ostatnim zebraniu podjęła inicjatywę
mającą na celu uzyskanie funduszy na ufundowanie obiadów najbardziej
potrzebującym uczniom.
Oprócz listów intencyjnych do firm i instytucji bliskich naszej szkoły, przedstawiciele klas otrzymali koperty do których mają zebrać pieniądze podczas listopadowych zebrań klasowych.
Oto przykład takiej koperty:

środa, 16 listopada 2011

Protokół nr 3 z zebrania RR z dnia 15.11.2011

Protokół Nr 3
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 15 listopada 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 19 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Kontrola sklepiku.
3. Omówienie spotkania przedstawicieli Rady Rodziców z gronem pedagogicznym podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
4. Informacja od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej.
5. Rozpatrzenie pism, które wpłyneły do Rady Rodziców.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W związku z doniesieniami medialnymi o pojawieniu się w jednej z lubelskich hurtowni zaopatrującej sklepiki szkolne w żywność, słodyczy z Chin i Turcji zawierających szkodliwe barwniki wpływające na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, przedstawiciele Rady Rodziców przeprowadzili kontrolę w naszym sklepiku szkolnym. Kontrola wykazała, że w sklepiku znajduje się mało zróżnicowany asortyment, ukierunkowany głownie na słodycze, wysokosłodzone napoje gazowane, napoje energetyczne, chrupki. Zwrócono uwagę na możliwość wprowadzenia zdrowszych produktów, nie zawierających sztucznych barwników i konserwantów.
Ad. 3
Przedstawiciele Rady Rodziców zostali zaproszeni na spotkanie z nauczycielami podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Omówiono programy dydaktyczne i pedagogiczne, pracę nauczycieli, organizację pracy szkoły. Rozpatrzono możliwość wsparcia finansowego przez Radę
Rodziców szkolnych konkursów „Prymus” i „Najsympatyczniejsza klasa”.
Ad. 4
W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły pani dyrektor Teresa Ewa Jezierska przekazała informację dotyczącą poruszania się rodziców i opiekunów po budynku szkoły. Rodzice nie powinni wchodzić na piętra szkoły, dzieci odbierane są w szatni gdzie sprowadza je nauczyciel.
Ad. 5
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. wicedyrektor Marii Lorenc, a także pismo z biblioteki. Pani wicedyrektor Maria Lorenc zwraca się z prośbą o sfinansowanie zakupu arkuszy testu próbnego dla szóstoklasistów, koszt takiego zestawu testów 581,76 zł. Rada Rodziców jednogłośnie podjęła decyzję o nie finansowaniu zakupu arkuszy testu próbnego, koszt jednego arkusza 5,76 zł nie jest dużym obciążeniem dla rodzica, natomiast obciążenie taką kwotą Rady jest w jej budżecie znaczące. Wnioskowano aby od tego roku szkolnego to rodzice ponosili koszt zakupu testu próbnego dla swojego dziecka.
Wpłynęło pismo od pań z biblioteki z prośbą o przeznaczenie 1000 zł na zakup lektur szkolnych. Przedstawiciele Rady Rodziców zorientują się jakich książek brakuje, jaki będzie koszt zakupu, po uzyskaniu tych informacji, prośba zostanie rozpatrzona ponownie.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 17 października 2011

Kontrola sklepiku szkolnego.

Rada Rodziców podjęła decyzję o kontroli artykułów sprzedawanych w sklepiku szkolnym, która odbyła się 17 października 2011. Kontrola wykazała, iż w sklepiku szkolnym, uczniom naszej szkoły sprzedawane są m. in. takie artykuły jak: puszkowane napoje gazowane 0,33l z zawartością kofeiny w składzie, chrupki kukurydziane o smaku czekoladowym i orzechowym, lizaki, cukierki
owocowe, cukierki czekoladowe, gumy rozpuszczalne.
Zauważono bardzo mało zróżnicowany asortyment, ukierunkowany przede wszystkim na sprzedaż słodyczy i napojów oraz nierzadko zdarzających się zabawek tj. dmuchane foliowe baloniki czy szczęki z żelkami. Wystosowana została prośba ustna do właściciela sklepiku o natychmiastowe usunięcie niektórych artykułów, które zawierają szkodliwe dla zdrowia dzieci składniki.
        Na najbliższym zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się 15 listopada 2011, podjęte będą dalsze decyzje, dotyczące asortymentu sklepiku szkolnego.

wtorek, 11 października 2011

Protokół nr 2 z zebrania RR z dnia 11.10.2011


Lublin, dnia 11 października 2011 r.
Egz.Nr........


Protokół Nr 2
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 11 października 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 23 osoby, co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.
 3. Problem niebezpiecznego przejścia dla pieszych.
 4. Omówienie akcji, które podejmowane będą przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma celem dofinansowania. Pismo od p. Ewy Gęcy dotyczące sfinansowania zakupu 2 tablic korkowych do sali Nr 12, wnioskowana kwota dofinansowania 200 zł. Rada Rodziców postanowiła ustalić wymiary tablic i zorientować się w kosztach zakupu takich tablic.
Pismo od nauczyciela wychowania fizycznego p. Mirosława Zglińskiego dotyczące zakupu przez Radę biletów MPK potrzebnych na dojazdy uczniów naszej szkoły na zawody sportowe. Wnioskowana kwota 72 zł, Rada Rodziców postanowiła sfinansować zakup biletów.
Zakupiono również rolety do gabinetu pedagoga szkolnego, koszt rolet – 49,99 zł.
Ad. 3
Na przejściu dla pieszych potrącono ucznia naszej szkoły wracającego z zajęć szkolnych, problem niebezpiecznego przejścia pojawił się nie po raz pierwszy, Rada Rodziców rozważała możliwości zorganizowania opieki osoby przeprowadzającej uczniów. Osoba taka jest zatrudniona, jednak pracuje do godz. 16, uczniowie kończą ostatnie zajęcia 16.15, w czasie ich powrotu nie ma już osoby dbającej o bezpieczne przejście przez jezdnię. Rada Rodziców jako organ nie posiadający osobowości prawnej ma ograniczone możliwości, z problemem zwrócono się do dyrekcji szkoły.
Ad. 4
W roku szkolnym 2011/2012 Rada Rodziców zamierza kontynuować akcje podjęte w ubiegłym roku. Będą to: akcja zbiórki środków finansowych na dożywianie uczniów, a także akcja zbiórki makulatury.
Zbiórka środków finansowych na dożywianie uczniów zorganizowana zostanie na listopadowych zebraniach klasowych, natomiast zbiórka makulatury rozpocznie się 21 listopada, odbiór zebranej makulatury 25 listopada piątek. Omówiono sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem akcji.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 26 września 2011

Protokół nr 1 z zebrania RR z dnia 26.09.2011

Lublin, dnia 26 września 2011 r.
Egz.Nr........

Protokół Nr 1
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 26 września 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 23 osoby, co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1.Wystąpienie p. dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej .
2.Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Abramczyka.
3.Wybory nowego prezydium Rady Rodziców, a także przedstawicieli do poszczególnych komisji.
4.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.

Ad. 1
Pani dyrektor przedstawiła procedurę wyborów prezydium Rady Rodziców, a także cel i zadania funkcjonowania Rady Rodziców. Szczegółowo omówiła kompetencje Rady i zasady współpracy pomiędzy organami szkoły.
Pani dyrektor przedstawiła także założenia planu działań realizowanego w latach 2011- 2014 , który ma na celu podniesienie efektywności nauczania, omówiła poszczególne etapy i działania jakie będą podejmowane w ramach programu.
Podsumowując dotychczasową działalność Rady Rodziców, pani dyrektor podziękowała przewodniczącemu za udaną współpracę.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk przekazał zebranym delegatom szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady i wykorzystania środków finansowych jakimi dysponowała Rada Rodziców w roku szkolnym 2010 – 2011.

Ad.3
W głosowaniu dokonano wyboru nowego prezydium Rady Rodziców w składzie
Przewodniczący – p. Tomasz ABRAMCZYK – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Z-ca przewodniczącego – p. Iwona KOSIOR – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Sekretarz – p. Katarzyna PIEKARCZYK – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Skarbnik – p. Renata LITWINIEC – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się
Członek – p. Jolanta KMIEĆ – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się

Wyznaczenie osób do poszczególnych komisji.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodnicząca komisji: p. Barbara ZARĘBA
Członkowie komisji: p. Magdalena ZWOLAN
p. Katarzyna KOZYRA
p.Wojciech CIEPLIŃSKI
p. Dorota SKWAREK

Komisja d/s Rzeczowych i Finansów w składzie:
Przewodniczący komisji: p.Tomasz BERNASZUK
Członkowie komisji: p. Katarzyna KANIEWSKA
p. Katarzyna BERNECKA
p. Małgorzata KRAJEWSKA
p. Grzegorz MICHALSKI

Ad. 4

Do Rady Rodziców wpłynęły pisma odnośnie:
pismo od p. dyrektor Bożeny Kuleszy dotyczące przyznania kwoty 1500 zł. na ślubowanie klas pierwszych – wyprawka dla pierwszoklasistów,
pismo od p. Elzbiety Zyglewskiej dotyczące sfinansowania materiałów do dekoracji sali na ślubowanie klas pierwszych,
pismo od p. Grażyny Szalast, pedagoga szkolnego o przyznanie środków finansowych na uzupełnienie wyposażenia gabinetu, wykładzina dywanowa i rolety.

Rada Rodziców po konsultacjach przyznała na wyprawkę dla pierwszoklasistów 1200 zł., na dekorację przeznaczono 100zł, sfinansowanie wnioskowanego wyposażenia gabinetu pedagoga szkolnego rozpatrzone zostanie po określeniu kosztów.
Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

SEKRETARZ

Katarzyna PIEKARCZYK

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 19 września 2011

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok 2010/2011

Zamieszczamy pełne rozliczenie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2010/2011.
Bardzo zależy nam by działalność Rady była transparentna więc do wglądu wszystkich zainteresowanych przedstawiamy poniższe sprawozdanie:

Rozliczenie_finansowe_RR-2010-2011.pdfDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

czwartek, 1 września 2011

Nareszcie do szkoły

Dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/12
Będzie trwać dłużej bo do 29 czerwca 2012 roku. Nauczycieli, uczniów i rodziców czeka kilka istotnych zmian min.:
 • W tym roku szkolnym po raz ostatni to rodzice decydują, czy posłać swoje sześcioletnie dziecko do zerówki czy do klasy pierwszej. 
 • Do tej pory wakacje zaczynały się w przedostatni piątek czerwca. Od tego roku szkolnego według zmian wprowadzonych przez MEN, wakacje będą się zaczynać w ostatni piątek czerwca.
Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej rokiem "Szkoły z Pasją". Z tej okazji życzę wszystkim Uczniom i Nauczycielom, aby nauka była dla nich fascynującą intelektualną przygodą, a szkoła miejscem odkrywania i realizowania swoich pasji.
Dyrekcji i Nauczycielom życzę spokojnej, ale zarazem ciekawej pracy, która da wiele satysfakcji i spotka się z uznaniem otoczenia. Rodzicom życzę nieustannych powodów do dumy i radości z osiągnięć swych dzieci.
Wam, Drodzy Uczniowie, życzę, aby nauka nie była tylko trudnym obowiązkiem, ale przede wszystkim dawała satysfakcję ze zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk


wtorek, 21 czerwca 2011

WAKACJE

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011 Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.
Życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk
Tym razem jako bonus dodajemy piosenkę:

środa, 15 czerwca 2011

Protokół nr 12 z zebrania RR z dnia 15.06.2011

Lublin, dnia 15 czerwca 2011 r.
Egz.Nr........

Protokół Nr 12
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 15 czerwca 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 14 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Sprawy organizacyjne
– dożywianie uczniów
– nagrody dla uczniów w akcji zbiórka makulatury
3.Zatwierdzenie podręczników i lektur.
4.Pismo od p. Grażyny Szalast z prośbą o dofinansowanie wyposażenia gabinetu pedagoga szkolnego.
5.Pismo Rady Rodziców opiniujące dorobek zawodowy p. Karoliny Gruchały – nauczyciela wspomagającego.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.2
Omówienie akcji „Głodny uczeń” – łącznie wpływy ze zbiórki pieniężnej zorganizowanej przez Radę Rodziców 1316,71 zł. Podsumowanie akcji zbiórki makulatury – nagrody dla uczniów I miejsce wyjście do kina, II i III miejsce zostało nagrodzone wyjściem na lody.
Ad. 3
Do Rady Rodziców wpłynęła lista podręczników i lektur obowiązujących w roku szkolnym 2011/2012 celem wydania opinii – zaopiniowano pozytywnie.

Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Grażyny Szalast z prośbą o sfinansowanie zakupu krzeseł do gabinetu pedagoga szkolnego. Rada Rodziców wyraziła zgodę na sfinansowanie wnioskowanego wyposażenia.
Ad. 5
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo dotyczące oceny dorobku zawodowego p. Karoliny Gruchały – nauczyciela wspomagającego. Doceniając sumienność, odpowiedzialność, a także zaangażowanie Rada Rodziców oceniła pozytywnie pracę i osiągnięcia zawodowe p. Karoliny Gruchały.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.


SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

piątek, 10 czerwca 2011

Podsumowanie akcji - zbiórka makulatury.

Rada Rodziców informuje, że z dniem 3 czerwca zakończyła się akcja zbiórki makulatury.
W tegorocznej rywalizacji zajęli:
I miejsce - klasa IV a  - zdobywając nagrodę główną - wyjście do kina,
II miejsce - klasa V d,
III miejsce - klasa IV c.
Doceniając wkład i zaangażowanie klas, które zajęły II i III miejsce, Rada Rodziców postanowiła również dla nich ufundować nagrodę.
W podziękowaniu dla tych klas zorganizowano wyjście na lody.

Rada Rodziców dziękuje wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w zbiórce makulatury, jednocześnie pragniemy poinformować, że w przyszłym roku również planujemy taką akcję z równie atrakcyjnymi nagrodami.

wtorek, 31 maja 2011

Protokół nr 11 z zebrania RR z dnia 31.05.2011

Lublin, dnia 31 maja 2011 r.
Egz.Nr........

Protokół Nr 11
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 31 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Wystapienie p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
3.Ubezpieczenie NNW – omówienie warunków ubezpieczenie poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
4.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.2
Dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska podziękowała przedstawicielom Rady Rodziców za poparcie jej kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły na kolejne 5 lat. Pani dyrektor przekazała zebranym informacje dotyczące wprowadzenia w szkole planu działań w zakresie podnoszenia efektów nauczania. Program obejmuje dwa obszary: 1. Szkoła i nauczyciel, 2. Rodzice, dyrektor szczegółowo omówiła działania, które zostaną podjęte w ramach programu. Celem nadrzędnym jest podniesienie efektów dydaktycznych. Program wprowadzany będzie w latach 2011 – 2014. Uruchomiona zostanie druga świetlica szkolna, składająca się z dwóch pomieszczeń, jedno ma służyć do odpoczynku i zabawy, drugie będzie miejscem, w którym uczniowie odrabiają lekcje i uczą się. Wykonano projekt na budowę wielofunkcyjnego boiska, wybudowany również będzie w ramach programu Radosna Szkoła plac zabaw dla najmłodszych uczniów z I etapu edukacji.
Ad. 3
Rada Rodziców wysłała zapytania do Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu zapoznania się z ich ofertami. W odpowiedzi wpłynęło 8 ofert od PZU, UNIQA, GENERALI, NAU, TUW, ALLIANZ, SIGNAL i DUNA. Omówiono warunki ubezpieczenia poszczególnych Towarzystw: sumy ubezpieczenia i warianty ubezpieczenia. Po przeanalizowaniu warunków ubezpieczenia wybrano Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, które jako jedyne oferowało dodatkowy pakiet Assistance, składka ubezpieczenia 35 zł, kwota ubezpieczenia 9000 zł.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma celem dofinansowania.
Pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej w sprawie dofinansowania wyposażenia świetlicy szkolnej – zakup dywanu 700 zł, zakup regału na tornistry 527 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.
Dwa pisma od nauczycieli wychowania fizycznego, pierwsze dotyczące zakupu piłek, wnioskowana kwota dofinansowania 120 zł, drugie pismo odnośnie pokrycia składki członkowskiej Szkolnego Związku Sportowego kwota dofinansowania 350 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.
Pismo od wychowawcy kl. IV c, p. Wojciecha Kusio z prośbą o sfinansowanie zakupu do sali historycznej kolekcji DVD "Był sobie człowiek" wnioskowana kwota 100 zł, a także zakupu 10 atlasów historycznych, cena takiego kompletu 343 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie.

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.


SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

wtorek, 17 maja 2011

Protokół nr 10 z zebrania RR z dnia 17.05.2011


Lublin, dnia 17 maja 2011 r.
Egz.Nr........


Protokół Nr 10
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 17 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Głosowanie w sprawie poparcia kandydatury p. dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej na stanowisko dyrektora szkoły.
 3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców celem dofinansowania.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W związku z pismem od Prezydenta Miasta Lublina sygn. akt Nr OW – KA.2120.23.2011, dotyczącego wyrażenia opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Pamięci Majdanka w Lublinie, p. Teresie Ewie Jezierskiej na kolejnych 5 lat szkolnych, Rada Rodziców przeprowadziła głosowanie. Przy uzyskaniu quorum, większością głosów – 9 za, 6 przeciw, Rada Rodziców poparła kandydaturę p. dyrektor na stanowisko dyrektora szkoły na kolejną kadencję.
Ad. 3
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Elżbiety Piekarczyk odnośnie dofinansowania zakupu kartonów A–1 brystol na oprawę prac plastycznych z I etapu edukacji, w związku z wystawą plastyczną w Dzielnicowym Domu Kultury "Bronowice", jak również zakupu słodyczy na poczęstunek dla dzieci w czasie trwania wernisażu, wnioskowana kwota dofinansowani– 100,00 zł. Rada Rodziców pozytywnie rozpatrzyła pismo i postanowiono dofinansować wystawę. Jednocześnie sprecyzowana została kwota potrzebna na zakup pucharów dla najlepszych sportowców, koszt 2 pucharów wraz z wykonaniem dedykacji – 100,00 zł. Rada Rodziców postanowiła dofinansować w/w zakup.


Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ


Katarzyna Piekarczyk


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

wtorek, 10 maja 2011

Ubezpieczenie naszych dzieci ...

Dziś wysłana została prośba do kilkunastu firm ubezpieczeniowych o ofertę na ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej i kadry nauczycielskiej na rok 2011/2012. Oferty prosiliśmy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2011 do godziny 12:00. Tego samego dnia odbędzie się zebranie Rady Rodziców w sprawie wyboru firmy ubezpieczającej.

Zbiórka makulatury maj 2011

13 maja jest organizowany kolejny transport makulatury. Prosimy wszystkich chętnych do dostarczenia makulatury do szkoły.

poniedziałek, 9 maja 2011

Protokół nr. 9 z zebrania RR z dnia 09.05.2011


Lublin, dnia 9 maja 2011 r.

Protokół Nr 9
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 9 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 12 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Zbiórka makulatury – sprawy organizacyjne.
 3. Ubezpieczenie uczniów – zorganizowanie spotkania przedstawicieli Towarzystw Ubezpeczeniowych w celu przedstawienia ofert.
 4. Rozpatrzenie pisma od nauczyciela wychowanie fizycznego p. Roberta Gietrycha w/s zakupu pucharów.
 5. Plenarna dyskusja dotycząca :
– dofinansowania dożywiania uczniów
– problemu z dostępem do xero
– dni wolnych od zajęć
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W czerwcu zbiórka makulatury prowadzona będzie od 30 maja do 3 czerwca, odbiór zebranej makulatury 3 czerwca (piątek). Prośba osób przygotowujących odbiór o pakowanie i wiązanie makulatury w paczki w celu usprawnienia ważenia i sprzedaży makulatury.
Ad. 3
Rada Rodziców postanowiła wystosować zaproszenia do przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu zorganizowania zebrania, na którym przedstawione zostana oferty i warunki ubezpieczenia uczniów. Termin zebrania wyznaczono na 31 maja godz. 17.00.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Roberta Gietrycha celem dofinansowania zakupu 2 pucharów dla najlepszych sportowców. Nie została sprecyzowana kwota dofinansowania, po uzyskaniu informacji dotyczącej wysokości wnioskowanego dofinansownia Rada Rodziców ponownie rozpatrzy pismo.
Ad. 5
W maju Rada Rodziców kontynując swoją inicjatywę, podjęła decyzję o dofinansowaniu obiadów dla najbardziej potrzebujących uczniów. W związku z informacjami od uczniów dotyczącymi ograniczonego dostępu do xero rozpatrywano mozliwość zakupu nowego urządzenia. Przedstawiono problem z opieką nad uczniami w czasie dni wolnych. Szkoła ma obowiązek zapewnienia opieki uczniom w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, z którego wywiązuje się poprzez zorganizowanie opieki w świetlicy. Rada Rodziców zaaprobowała propozycję p. dyrektor dotyczącą dni wolnych w SP Nr 32, dlatego pomimo niedogodności wynikających z braku zajęć lekcyjnych uzgodniono, że szkoła właściwie wypełnia nałożony na nią obowiązek.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.

SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

wtorek, 12 kwietnia 2011

Protokół nr. 8 z zebrania RR z dnia 12.04.2011

Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r.


Protokół nr 8
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 18 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Rozliczenie wpływów z kopert – zbiórka na dożywianie uczniów w szkole.
3.Zbiórka makulatury – sprawy organizacyjne.
4.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców.
5.Plenarna dyskusja dotycząca:
– dofinansowania dożywiania uczniów;
– sprawowania właściwego nadzoru podczas dyżurowania nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych;
– rozwiązania problemu występującego na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV d i IV b.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2
Zbiórka prowadzona była przez przedstawicieli rad oddziałowych, w poszczególnych klasach na zebraniach klasowych.
Rozliczenie wpływów ze zbiórki:
klasy pierwsze 172,50 zł – klasy czwarte 630,68 zł
– klasy drugie 135,68 zł – klasy piąte 33,30 zł
– klasy trzecie 125,00 zł – klasy szóste 160,65 zł
Łącznie zebrano 1257,81 zł.
Nie wszyscy przedstawiciele zorganizowali zbiórkę w swoich klasach, zobowiązali się do przeprowadzenia zbiórki na najbliższym zebraniu klasowym.

Ad.3
W kwietniu uczniowie zebrali 2700 kg makulatury, klasa IV a uzyskała najlepszy wynik 480 kg.
W maju zbiórka prowadzona będzie od 9 do 13 maja, odbiór zebranej makulatury 13 maja (piątek).
Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i organizację majowej zbiórki makulatury.

Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęły dwa pisma odnośnie:
– dofinansowania zakupu nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego kwotą 2500,00 zł
– dofinansowania zakupu zniczy na lekcje muzealną organizowaną w klasach czwartych i piątych kwotą 100,00 zł
Rada Rodziców pozytywnie odniosła się do pism, wyraziła zgodę na dofinansowanie.

Ad.5
Uwzględniając potrzeby, Rada Rodziców kontynuuje akcję dożywiania uczniów, również w maju postanowiono ufundować obiady.
W związku z licznymi sygnałami od rodziców dotyczącymi braku właściwego nadzoru nad uczniami w czasie przerw lekcyjnych, Rada Rodziców postanowiła wystosować pismo do p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej z prośbą o wzmożenie kontroli podczas dyżurowania nauczycieli.
Zgłoszono problem występujący na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV d i IV b. Klasa IV b jest klasą integracyjną wymagająca większego zaangażowania i uwagi, połączenie zajęć z wychowania fizycznego obu klas powoduje konflikty i uniemożliwia właściwe przeprowadzenie tych zajęć. Jeden nauczyciel nie ma możliwości poświęcenie należytej uwagi dla tak licznej grupy uczniów. Rada Rodziców postanowiła zwrócić się do pedagoga szkolnego w celu obserwacji i zdiagnozowania problemu.

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.

SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk

Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

wtorek, 22 marca 2011

Protokół nr. 7 z zebrania RR z dnia 22.02.2011


Lublin, dnia 22 marca 2011 r.


Protokół nr 7
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 22 marca 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 9 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2.Pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
3.Podsumowanie zbiórki makulatury za marzec.
4.Pismo od p. Elżbiety Zyglewskiej dotyczące dofinansowania remontu sali Nr 18.
5.Plenarna dyskusja dotycząca:
– dofinansowania dożywiania uczniów,
– nagrody dla klasy V d, która wygrała akcję zbiórki książek.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy p .pedagog Dominiki Lubiasz – Oleksiewicz. Biorąc pod uwagę sumienność, odpowiedzialność, a także aktywność i zaangażowanie p. pedagog, Rada Rodziców wydała pozytywną opinię dotyczącą pracy p. Dominiki Lubiasz – Oleksiewicz.
Ad. 3
W marcu uczniowie zebrali 2600 kg makulatury, klasa V d z wynikiem 603 kg uzyskała pierwsze miejsce.
W kwietniu zbiórka makulatury prowadzona będzie w dniach 4 – 8, odbiór zebranej makulatury w piątek 8 kwietnia. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i organizację kwietniowej zbiórki makulatury.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Elżbiety Zyglewskiej dotyczące dofinansowania remontu sali Nr 18 kwotą 350 zł. Doceniając wkład własny rodziców w odnowienie sali, Rada Rodziców pozytywnie odniosła się do pisma i postanowiła dofinansować remont.
Ad. 5
Pan Marcin Panek – przedstawiciel rady oddziałowej zorganizował zbiórkę na dofinansowanie dożywiania uczniów i uzyskał dotację w wysokości 380 zł. Dzięki temu zaangażowaniu, Rada Rodziców mogła jeszcze w marcu kontynuować tę ważną inicjatywę.
Akcję zbiórki książek wygrała klasa V d , Rada Rodziców ustaliła, że nagrodą dla tej klasy będą dyplomy, a także słodki upominek – pączki.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.


SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk
Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

czwartek, 24 lutego 2011

Akcja - zbieramy makulaturę


Rada Rodziców na zebraniu w dniu 22.02.2011 r. podjęła inicjatywę zorganizowania w naszej szkole zbiórki makulatury. 
Zbiórkę rozpoczynamy 1 marca 2011 r., odbiór zebranej makulatury 4 marca 2011r. (piątek). 
Planujemy prowadzenie zbiórki cyklicznie, w pierwszym tygodniu zajęć szkolnych w danym miesiącu. O kolejnych terminach zbiórki Rada Rodziców będzie informować na bieżąco.
Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestniczenia w akcji, nagrodą dla klasy, która zbierze najwięcej makulatury jest wyjście do kina.
Rada Rodziców SP 32

Oto plakat reklamujący akcję:

środa, 23 lutego 2011

wtorek, 22 lutego 2011

Protokół nr. 6 z zebrania RR z dnia 22.02.2011


Lublin, dnia 22 lutego 2011 r.
Egz.Nr........


Protokół nr 6
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 22 lutego 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Informacje od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.
 3. Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących zbiórki makulatury.
 4. Wyniki referendum w sprawie mundurków.
 5. Akcja zbiórki książek – podsumowanie.
 6. Plenarna dyskusja dotycząca:
dofinansowania dożywiania uczniów,
wykluczenia z Rady przedstawicieli rad oddziałowych, którzy nie uczestniczą w zebraniach.
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska przekazała Przewodniczącemu informacje o planowanych remontach tj. budowie boiska, wymianie okien, elewacji. Informacje, że są fundusze, szczególnie na długo oczekiwaną budowę nowego boiska, przyjęto z dużym entuzjazmem.
Ad. 3
Członek Prezydium p. Anna Choduń nawiązała współpracę z firmą zajmującą się odbiorem makulatury. Firma zapewnia bezpłatny odbiór i transport, istnieje również możliwość podstawienia kontenera. Rada Rodziców zaproponowała rozpoczęcie zbiórki od 1 marca 2011 r., zbiórka będzie prowadzona cyklicznie, w pierwszym tygodniu zajęć szkolnych w danym miesiącu. Nagrodą dla klasy, która uzbiera najwięcej makulatury będzie wyjście do kina.
Ad. 4
W wyniku referendum przeprowadzonym na zebraniach klasowych ustalono, ze większość rodziców i uczniów jest za zniesieniem obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego. W związku z powyższym wystosowano wniosek do p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej dotyczący zniesienia tego obowiązku.
Ad. 5
Z końcem lutego kończy się akcja zbiórki książek do szkolnej biblioteki, wyznaczono osoby odpowiedzialne za ustalenie zwycięzców i przygotowanie dyplomów i nagród dla klas z najlepszym wynikiem.
Ad. 6
Rada Rodziców bez wsparcia z zewnątrz nie może kontynuować inicjatywy dofinansowania obiadów, proboszcz parafii św. Maksymiliana ks. Marek Sapryga poinformował, że organizuje zbiórkę dofinansowania dożywiania uczniów naszej szkoły, jeśli Rada uzyska pomoc będzie dalej prowadzić tą inicjatywę.
W związku z licznymi, nieusprawiedliwionymi nieobecnościami przedstawicieli poszczególnych rad oddziałowych, postanowiono wystosować pisma do wychowawców z prośbą o wyznaczenie nowych przedstawicieli tych klas.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ

/–/ Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 7 lutego 2011

Czy umiem rozmiawiać ze swoim dzieckiem? - cykl spotkań.

Zapraszamy na cykl spotkań edukacyjno - warsztatowych dla rodziców pod hasłem: "Czy umiem rozmawiać ze swoim dzieckiem".
Oto skan oryginalnego zaproszenia:

czwartek, 13 stycznia 2011

Protokół nr. 5 z zebrania RR z dnia 13.01.2011


Lublin, dnia 13.01.2011 r.
Egz.Nr........


Protokół nr 5
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 13.I.2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
Z – ca Przewodniczącego Rady Rodziców – Iwona KOSIOR
W zebraniu uczestniczyło: 20 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).
Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 2. Omówienie spotkania z panią dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierską
 3. Rozpatrzenie pisma p. Ewy Gęcy dotyczącego dofinansowania dekoracji sali gimnastycznej.
 4. Wpływy na zorganizowanie dożywiania uczniów.
 5. Plenarna dyskusja dotycząca:
   • dofinansowania remontu sal
   • możliwości pozyskania dodatkowych funduszy
   • przeprowadzenia głosowania w sprawie zniesienia mundurków
   • zmiany regulaminu Rady Rodziców
   • zorganizowania zbiórki książek w celu doposażenia szkolnej biblioteki
Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił zebranym główne problemy omawiane na spotkaniu z p. dyrektor dotyczące między innymi planowania wydatków, stworzenia zakładki internetowej, a także określenia zasad współpracy.


Ad. 3
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. Ewy Gęcy dotyczące dofinansowania dekoracji sali gimnastycznej na organizowany bal karnawałowy dla klas I-III kwotą 200,- zł. Rada postanowiła dofinansować dekorację, jednocześnie omówiono możliwość wykorzystania dekoracji na organizowany bal klas VI.
Ad. 4
Ze zbiorki pieniężnej organizowanej na dofinansowanie dożywiania uczniów wpłynęło jeszcze 85,- zł, dodatkowo rodzice klas IV przekazali na ten cel 410,- zł.
Ad. 5
Dofinansowanie odnawiania sal lekcyjnych przekazane zostanie po wykonaniu remontu i uzyskaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów.
Po raz kolejny zebrani przedstawiciele rad oddziałowych zastanawiali się nad możliwościami pozyskania dodatkowych funduszy. Jednym z pomysłów jest nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem pożytku publicznego i odpisywanie 1% podatku na rzecz Rady Rodziców.
W celu uzyskania informacji dotyczącej zniesienia mundurków Rada Rodziców postanowiła przeprowadzić głosowanie na poszczególnych zebraniach klasowych. Po uzyskaniu tej wiedzy, jeśli wolą większości będzie zniesienie obowiązku noszenia mundurków, wystosowane zostanie pismo do p. dyrektor dotyczące wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie szkoły.
W związku z sugestią p. dyrektor odnoszącą się do zmiany regulaminu Rady Rodziców w celu zapewnienia ciągłości działalności Rady w odniesieniu do § 20 pkt 2 regulaminu Rada Rodziców działa do ukonstytuowania się nowej co powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni września w odniesieniu do rad oddziałowych, a do końca września w odniesieniu do Rady Rodziców". Rada stwierdziła, że nie ma potrzeby zmiany regulaminu, ciągłość działania Rady Rodziców jest zachowana.
Rada Rodziców postanowiła zorganizować zbiórkę książek w celu doposażenia szkolnej biblioteki, dla klas, które przekażą najwięcej książek ufundowane zostaną nagrody i wyróżnienia.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

Załączników 1 na 1 str.


Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.
SEKRETARZ

Katarzyna PIEKARCZYK


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj