Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 27 maja 2015

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 26.05.2015 rokuProwadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 16 osób.

Poruszane tematy:
  1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- poinformowanie zebranych delegatów o odnowieniu projektu, który jest zorganizowany przez Urząd Miasta pod nazwą Budżet Obywatelski w sprawie parkingu przy naszej szkole,
- weryfikacja wpłat na Radę Rodziców poszczególnych klas w bieżącym roku szkolnym,
- kryteria przyznawania nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

2. Rada Rodziców poprosiła firmy ubezpieczeniowe o złożenie ofert na ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej i nauczycieli na rok 2015/2016.

  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców
- pismo od Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o sfinansowanie zakupu książek na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i laureatów konkursów,
- pismo Pani Marzena Kuzioła i Zofia Kowalczyk o zakup dwustronnego regału na książki dla uczniów klas I, II, IV,
- pismo Pana Jarosław Kapitan o dofinansowanie wycieczki szkolnej w klasie 4c dla czterech uczniów w kwocie 100,00 zł. Koszt wycieczki jednego ucznia 120,00zł
- pismo Pani Agnieszki Iwaszko o sfinansowanie uczniów biorących udział w konkursie ''Młody Naukowiec'' organizowanym przez Instytut Wiedza i Edukacja w Warszawie. Koszt jednego dziecka wynosi 7,00 zł. W konkursie bierze udział 7 uczniów naszej szkoły, (7x7=49,00 zł)
-pismo Pani Elżbieta Szymula o przekazanie środków finansowych w kwocie 11,20 zł na pokrycie kosztu biletów dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas I i III,
- pismo nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Pani Elżbiety Szymula o przekazanie środków finansowych w kwocie 150,00 zł w celu pokrycia kosztów poczęstunku dla Komisji konkursowej i uczestników Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego kl. III,
- zespół nauczycieli specjalistów zwraca się z prośbą o sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów szkolnego konkursu '' Każdy może być królem w swej sztuce'' w kwocie 150,00 zł,
- pismo Pana Roberta Dietrycha nauczyciela wychowania fizycznego o sfinansowanie zakupu biletów ulgowych MPK w celu dojazdu na zawody finałowe międzyszkolne w piłce nożnej dziewcząt. Drużyna liczy 12 osób (12X 2X1,40) w kwocie 33,60 zł,
- pismo Pana Roberta Dietrycha o sfinansowanie transportu w celu dojazdu na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego w piłce nożnej dziewcząt, które odbędą się w Milanowie dnia 26.05.2015r koszt transportu 280,00 zł,


- pismo Pani Haliny Marcinkowska wychowawczyni kl. III a i Pani Anna Mydlak pedagog o dofinansowanie wycieczki klasowej do Farmy Iluzji koło Ryk w kwocie 100,00 zł
- pismo Pani Dyrektor Ewy Joanny Gęcy o przekazanie środków w celu przygotowania konferencji, która odbędzie się w dniu 22.05.2015r w kwocie 1100,00 zł
- pismo nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Pani Elżbieta Szymula zwraca się z prośbą o przekazanie środków finansowych w kwocie 100,00 zł w celu pokrycia poczęstunku dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu klas III ''Mądra Głowa'',
- pismo Pana Sławomir Goździcki o sfinansowanie zakupu ulgowych biletów MPK na dojazd uczniów na Igrzyska Młodzieży szkolnej w mini piłce nożnej chłopców rocznik 2002r w kwocie 56,00 zł,
- pismo nauczyciela wychowania fizycznego Pani Danuty Grodek z prośbą o zakup biletów ulgowych MPK dla reprezentantów szkoły w biegach sztafetowych w kwocie 22,40 zł,
- pismo Pani Barbara Kołodziejczyk z prośbą o dofinansowanie do wycieczki szkolnej uczennicy kl VI w kwocie 90,00 zł


  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
  2. Ustalenie kolejnej zbiórki makulatury.
  3. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.

Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.