Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 30 września 2015

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 29.09.2015 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 20 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2.Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
- pisma od pani dyrektor Ewy Gęcy:
-w sprawie dofinansowania naprawy rolet,
-w sprawie zakupu dwóch regałów do biblioteki szkolnej,
- pismo w którym pani dyrektor dziękuje za przekazanie 300 zł na zakup regału do
biblioteki szkolnej i jednocześnie prosi o przekazanie brakującej kwoty 120 zł.
- pismo informujące o dodatkowych dniach wolnych.

- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego;

-pismo od Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek w sprawie sfinansowania nagród dla dzieci ze szkoły biorących udział w festynie.

-pismo ze Stowarzyszenia Kuźnia Patriotyczna w sprawie odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Pismo odnosi się do działań środowisk LGBTQ.

3. Podsumowanie pierwszej zbiórki makulatury i ustalenie kolejnego terminu zbiórki.

4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.


Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

poniedziałek, 28 września 2015

Wyniki wrześniowej zbiórki makulatury.

Pierwsza zbiórka makulatury juz za nami. Wyniki gotowe do publikaci wygladaja następująco:


Klasa Ilość uczniów Wrzesień Kilogramy razem Kilogramy na ucznia
1a 17 96 96 5,65
1b 16 79 79 4,94
1c 23 64 64 2,78
1d 23 25 25 1,09
1e 24 35 35 1,46
1f 22 84 84 3,82
2a 16 106 106 6,63
2b 26 58 58 2,23
2c 25 127 127 5,08
2d 26 9 9 0,35
2e 25 133 133 5,32
3a 18 76 76 4,22
3b 25 110 110 4,40
3c 29 190 190 6,55
3d 26 17 17 0,65
4a 16 324 324 20,25
4b 23 23 23 1,00
4c 22 0 0 0,00
4d 24 0 0 0,00
5a 15 15 15 1,00
5b 27 83 83 3,07
5c 26 0 0 0,00
5d 25 16 16 0,64
6a 15 11 11 0,73
6b 17 0 0 0,00
6c 28 29 29 1,04
6d 27 6 6 0,22

Z tabeli wynika, żepo pierwszej zbiórce prowadzi klasa 4a, drugie miejsce 3c, a trzecie miejsce należy do klasy 2a.

Przypominam, że ze względu na różne ilości uczniów - w klasach integracyjnych jest mniej uczniów - przyjeliśmy juz kilka lat temu zasadę przeliczania ilości kilogramów dostarczonych przez klasę na jednego ucznia stąd jest taki a nie inny wynik.

Ze względu na akcję "Hura makulatura" następna zbirka makulatury organizowana przez radę rodziców odbędzie sie po zakończonej tej akcji.

Następna zbiórka już w grudniu - możliwość zrobienia porządków przedświątecznych ;)


Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

czwartek, 10 września 2015

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 09.09.2015 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 24 osoby.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Gęcy
2. Zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców,
3. Wystąpienie przewodniczącego RR
4. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2015/2016
Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Anna Choduń – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Urszula Witkowska – skarbnik
5. Magdalena Zwolan – członek
6. Mirosław Sałasiński – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek
Komisja Rewizyjna:
1. Magdanela Zwolan – przewodniczący
2. Michał Solois
3. Wioletta Górska
Komisja ds. pozyskiwania środków:
1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Andrzej Kaniewski
3. Mirosław Sałasiński
5. Wybór osób reprezentujących RR do współpracy z nauczycielmi:
Jolanta Kmieć
Michał Solois
6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od Pani Bożeny Kuleszy na zakup prezentów dla uczniów klas I z tytułu uroczystości Szkolnej ''Ślubowanie Klas I'.' w kwocie 2400,00 zł.
- pismo od Pani Elżbiety Piekarczyk o przyznanie 100 zł na realizacje wystawy w DDK Bronowice dla 1 etapu edukacyjnego
- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego w sprawie zakupu piłek.

7. Wystąpienie Pani Izabeli Sawy w sprawie planu lekcji klasy 6a.

8. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

wtorek, 1 września 2015

WITAJ SZKOŁO - rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016Czas na rozpoczęcie nowego roku szkolnego - uczniom życzę wielu sukcesów, rozwoju własnych uzdolnień i talentów. Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam zaś, szanowni Rodzice, życzę, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele radości i zadowolenia związanych z przyszłością Waszych dzieci.
Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców


Obrazki znalezione w internecie.