Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 20 maja 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.05.2013 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 21 delegatów klasowych oraz pani dyrektor Teresa Ewa Jezierska
Poruszane tematy:
  1. Wystąpienie pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej :
- omówienie przebiegu uroczystości otwarcia boiska szkolnego,
- omówienie planowanego na 26 czerwca Dnia Prymusa,

  1. Zamykanie boiska szkolnego w czasie weekendów oraz w okresie wakacji: po długiej dyskusji, w obecności pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej, zaproponowano przeprowadzenie w klasach zbiórki pieniężnej na pilnowanie boiska szkolnego w czasie najbliższych wakacji,

  1. Rozpatrzenie pism jakie wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo z poprzedniego zebrania od pani dyrektor Bożeny Kuleszy,
- pismo z poprzedniego zebrania od nauczycieli WF- istów o zakup 10 piłek do gry w piłkę nożną,,
- pismo z poprzedniego zebrania od Rady Dzieliny Kośminek o dofinansowanie w kwocie 2000 zł do planowanego 08 czerwca 2013 roku Festynu Dzielnicowego,
- pismo od pani Elżbiety Piekarczyk o zakup biletów MPK na dojazd uczniów na Międzyszkolny Konkurs Recytatorski,
- pismo od pań bibliotekarek o przekazanie kwoty 2500 zł na zakup nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
- pismo od pani Małgorzaty Augustowskiej i pana Przemysława Dziuby o dofinansowanie w kwocie 250 zł z przeznaczeniem, na zakup nagród dla najlepszych uczniów naszej szkoły działających w Lidze Przyrodników,
- pismo od pana Targońskiego i pani Danuty Grodek o zakup 60 sztuk biletów ulgowych przeznaczonych na dojazd i powrót uczniów z rozgrywek piłki nożnej,
- pismo od pani Hanny Marcinkowskiej, wychowawczyni klasy I a o dofinansowanie w kwocie 146 zł do wycieczki klasowej dla 2 uczniów tej klasy,
- pismo od pani Bożeny Gryglickiej, wychowawczyni klasy V b o dofinansowanie w kwocie 70 zł na wycieczkę klasową dla 1 ucznia .
  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

  1. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

środa, 15 maja 2013

Naklejka - Sfinansowała Rada Rodziców

Ze względu na to, że w ostatnim czasie Rada Rodziców współfinansowała lub finansowała w całości zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia z jakiego korzystają Nasze dzieci, już niedługo wszystko to będzie oznaczone specjalna naklejką.
Naklejka - Sfinansowała Rada Rodziców - powstała właśnie by pokazać jak dużo Nasza Szkoła zawdzięcza Nam wszystkim - rodzicom dzieci które uczęszczają do tej szkoły.