Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 19 września 2012

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.09.2012

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk w zebraniu uczestniczyło 20 osób

Poruszane tematy: 

1) Omówienie zasad akcji „ HURA MAKULATURA – KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI”- omówienie przez panie z biblioteki szkolnej akcji trwającej od 17.09.2012 do 27.11.2012, ustalenie pierwszego terminu zbiórki na 01.10.2012 r.

2) Wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Kuleszy i Pani Dyrektor Marii Lorenc - zapoznanie rodziców z zapisami dotyczących Rady Rodziców ze Statutu Szkoły i Regulaminu Rady Rodziców oraz wybór dni wolnych do dyspozycji szkoły w roku szkolnym 2012/2013

 3) Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2012/2013

Prezydium Rady Rodziców: 
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Iwona Kosior – zastępca
3. Małgorzata Krajewska – sekretarz
4.Renata Litwiniec –skarbnik
5.Magdalena Zwolan –członek
6.Anna Choduń –członek

Komisja Rewizyjna:
1.Magdanela Zwolan –przewodniczący
2.Anna Choduń –zastepca
3.Dorota Skwarek
4.Piotr Zwolak

Komisja ds. Rzeczowych i Pozyskiwania Środków:
1.Grzegorz Michalski –przewodniczący
2.Mirosław Sałasiński –zastępca
3.Beata Czarnecka 4
.Katarzyna Bernecka
5.Marian Gąska

4) Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców: - pismo od Zarządu Dzielny Kośminek o dofinansowanie warsztatów cyrkowych dla 15 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 32, - pismo od pani dyrektor Bożeny Kuleszy o przekazanie 1800 zł na ślubowanie klas pierwszych. 5) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

poniedziałek, 3 września 2012

Witaj Szkoło ;)


 Obrazek: http://www.funkydiva.pl

Na progu nowego roku szkolnego Dzieciom i Młodzieży życzę wielu sukcesów, rozwoju własnych uzdolnień i talentów.
Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.
Wam zaś, szanowni Rodzice, życzę, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele radości i zadowolenia związanych z przyszłością Waszych dzieci.
Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców