Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 25 lutego 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.02.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 18 osób
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Abramczyka.
- poinformowanie zebranych o zmianie warunków współpracy szkoły z RR,
- dyskusja nad Programem Współpracy z Rodzicami w SP 32 w Lublinie.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
 - pismo od panów Gietrycha i Zglińskiego o sfinansowanie zakupu 48 sztuk biletów ulgowych, które  zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na Igrzyska Szkolne w piłce ręcznej dziewcząt .
 3. Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury na 17 - 21.03.2014 r.
 4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców na 18.03.2014 r.
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

sobota, 22 lutego 2014

Dyżury Radnego - Rady Miasta na naszej dzielnicy.

Informacja przekazana na prośbę Radnego Rady Miasta

Masz sprawę – przyjdź na spotkanie z Radnym! 
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w naszej Dzielnicy Kośminek, 
w siedzibie Administracji Osiedla „Maki”, przy ul.Wierzbowej 13, 
w każdy I czwartek miesiąca, w godz. 16.00-17.00, 
swój dyżur pełni nasz Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski
 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie z Radnym.

środa, 19 lutego 2014

Notatka ze spotkania Rady Pedagogicznej Szkoły z Radą Rodziców z dnia 10.02.2014 roku


Prowadzącym zebranie była Pani Dyrektor Teresa Ewa Jezierska

W zebraniu uczestniczyło około 80 osób

Poruszane tematy:
1. Przypomnienie zasad komunikowania sie pomiędzy Radą Rodziców a szkołą.
2. Odczytanie Programu współpracy z rodzicami.
3. Omówienie próśb i wniosków jakie wpłynęły do szkoły od Rady Rodziców:
- dziennik elektroniczny - zebrani przedstawiciele RR i RP dyskutowali na temat możliwości wprowadzenia dziennika elektronicznego w naszej szkole, zastanawiali sie nad kosztami oraz
warunkami technicznymi jakie musiałaby spełnić szkoła aby ta aplikacja została uruchomiona.
Po dyskusji ustalono, że sprawa dziennika elektronicznego zostanie przedyskutowana przez Radę Pedagogiczną na zebraniu 20 marca 2014 roku i ewentualnie po tym terminie zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami firm oferującymi sprzedaż takiej aplikacji,

- basen przy ulicy Łabędziej - pani dyrektor poinformowała zebranych, że na chwilę obecną Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublina zbiera dane na temat chęci korzystania z tego basenu uczniów z okolicznych szkół i na tej postawie ustalony zostanie harmonogram i ewentualna odpłatność za korzystanie z basenu. Basen ma zostać otwarty w maju- czerwcu 2014 roku natomiast uczniowie mogliby korzystać z basenu od września 2014 roku,

- zwiększenie wykorzystania szkolnej sali gimnastycznej - od nowego roku szkolnego zostanie przeorganizowany plan lekcyjny w taki sposób aby umożliwić dzieciom z klas I-III korzystanie ze szkolnej sali gimnastycznej,

- baner informujący o zbiórce makulatury - RR zwróciła sie do dyrekcji szkoły z zapytaniem, czy będzie możliwe zawieszenie na ogrodzeniu szkolnym baneru informującego o cyklicznej zbiórce makulatury - Pani dyrektor wyraziła zgodę.

4. Sprawa przeniesienia pokoju nauczycielskiego do sali nr 13 - na spotkaniu został poruszony temat
przeniesienia pokoju nauczycielskiego do sali nr 13. Pani dyrektor przedstawiła argumenty na poparcie
swej decyzji :
- nieodpowiednie warunki do pracy dla 58 nauczycieli w obecnym pokoju nauczycielskim - zbyt mała
 powierzchnia (15 m 2
- wygospodarowanie środków niepochodzących z Urzędu Miasta z przeznaczeniem na ten cel,
- usytuowanie sali nr 13 w "środku" szkoły,
- powrót z pokojem nauczycielskim do pierwotnego położenia,
- realizacja postanowień Rady Pedagogicznej, która w przeprowadzonym referendum jednogłośnie
opowiedziała się za stworzeniem nowego pokoju nauczycielskiego w sali nr 13.

Delegaci RR wysunęli propozycję aby inna sala została zaadoptowana na pokój nauczycielski lub, jeżeli decyzja z salą nr 13 jest nieodwołalna, żeby pokój nauczycielski został urządzony w tej sali od września 2015 roku, kiedy 2 klasy integracyjne przypisane do tej sali skończą pierwszy etap edukacji.
Przedstawiciele rodziców argumentowali swoją propozycję przyzwyczajeniem dzieci z klas  integracyjnych do tej sali a także obawą, że dzieci mogłyby dostać małą sale, gdzie miałyby trudności z poruszaniem się ), na wózkach inwalidzkich. Po kilkunastominutowej dyskusji, przetaczaniu  argumentów, przykładów i propozycji z obu stron spotkanie zakończono konkluzją, że należy  usprawnić przepływ informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami i że spotkania takie jak to powinny sie odbywać częściej aby wszystkie niejasności zostały wyjaśniane na bieżąco.

Po dyskusji głos zabrała pani pedagog szkolna i prosiła o przekazanie pozostałym rodzicom, że czeka na rodziców, zaprasza do siebie, że jest otwarta nawet na trudne rozmowy.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Sawa, matka dziecka niepełnosprawnego i poprosiła panią
dyrektor o wyposażenie jednego z pomieszczeń szkolnych w leżankę, na której panie pomagające dzieciom niepełnosprawnym mogłyby je położyć i np. umyć czy przebrać. Pani dyrektor znała ten temat i obiecała zająć się tą sprawą.

środa, 5 lutego 2014

Uwaga - Spotkanie Rady Rodziców, oraz Rady Pedagogicznej Szkoły


UWAGA 
Spotkanie Rady Rodziców, oraz Rady Pedagogicznej Szkoły 

Zebranie odbędzie się z inicjatywy Dyrektora Szkoły

10 lutego 2014 (poniedziałek) 
 godzina: 17:00 
 Sala nr. 14 

 Zapraszamy

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 3.02.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Abramczyka.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Zofii Kowalczyk z prośbą o sfinansowanie zakupu czarnego tonera do urządzenia 
wielofunkcyjnego jakie jest na wyposażeniu biblioteki szkolnej ,
- pismo od panów Gietrycha i Zglińskiego o sfinansowanie zakupu 96 sztuk biletów ulgowych, które 
zostaną wykorzystane na dojazd uczniów na Igrzyska Szkolne w piłce koszykowej dziewcząt i piłce 
ręcznej chłopców.
    Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.