Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 30 maja 2016

Notatka ze spotkania w dniu 24.05.2016

Spotkanie odbyło się o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli:
 • Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk i Prezydium RR,
 • Radny Miasta Lublin Piotr Popiela
 • Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Lublinie Tadeusz Dziuba
 • Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Mirosław Łuciuk
 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Kośminek Joanna Jabłońska
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak
 • Członek Rady Dzielnicy Kośminek Grzegorz Grylak
 • Dyrektor SP. 32 Ewa Gęca
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Bożena Kulesza
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Agnieszka Iwaszko
 • Oraz inni zainteresowani.

Członek Prezydium Magdalena Zwolan poruszyła następujące tematy:
1. Poszerzenie parkingu przy szkole SP. 32
Głos zabrał Pan Mirosław Łuciuk. Omówił kwestię wykonania parkingu przy ulicy Tetmajera w kolejnych etapach. W tym roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa,
a w następnym prace budowlane.
Pan Piotr Popiela zasugerował również wybudowanie parkingu przy ulicy Kosmonautów.
Odnośnie budowy parkingów mówią Duży oraz Mały Projekt Obywatelski, w temacie których wypowiedzieli się Pan Mariusz Kasprzak oraz Pan Grzegorz Grylak.

2. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulicy Krańcowej i Dulęby.
Pan Piotr Popiela wyjaśnił zgromadzonym, że to skrzyżowanie ma zostać przebudowane,
a dokumentacja projektowa została już przygotowana.

3. Inwestycje w szkole.
RR i Dyrekcja SP. 32 zgłosili potrzebę wykończenia szatni poprzez dostawienie szafek ubraniowych i na książki dla dzieci.
W temacie wypowiedział się Pan Tadeusz Dziuba, stwierdzając, że postara się aby potrzebne pieniądze zostały przyznane jak najszybciej,

4. Bieżące wsparcie szkoły.
Wymieniono potrzeby takie jak zakup rzutników i komputerów do każdej klasy oraz otwarcie boiska na weekend.
W temacie boiska Pani Ewa Gęca wyjaśniła dlaczego nie może być udostępnione.
Po szerokiej dyskusji Pan Piotr Popiela zobowiązał się pilotować inicjatywę otwarcia boisk
i placów zabaw w dni wolne od pracy na terenie całego Miasta.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek zaprosił zgromadzonych do Kościoła pw. św. Michała Archanioła na koncert prymasowski w dniu 29.05 o godz.19, który rozpocznie obchody 100-lecia Kośminka.
Zaprosił również na festyn rodzinny w dniu 12.06 oraz na koncert 10.09.


Przewodniczący RR SP. 32 Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował wszystkim przybyłym i zakończył spotkanie.
                                                                                                 Sekretarz
                                                                                             Joanna Rosiak

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.05.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 13 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:
- poinformowanie o zaproszeniu Radnych Miasta Lublin;
- przygotowanie zagadnień i pytań na spotkanie z Radnymi;
- zaproszenie RR przez panią dyrektor na koncert;
- RR poprosiła firmy ubezpieczeniowe o złożenie ofert;

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pisma od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o sfinansowanie dowozu dzieci na spektakl i turniej sportowy;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie zakupu 26 biletów autobusowych;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o zakup 2 dwustronnych regałów do biblioteki szkolnej;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu wideo-domofonu;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dzieci na trzy konkursy;
- pismo od Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek w sprawie sfinansowania nagród dla dzieci ze szkoły biorących udział w festynie 12.06.2016.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

sobota, 21 maja 2016

Finał zbiórki makulatury w roku szkolnym 2015/2016

Za nami finał zbiórki makulatury wiec czas na podsumowanie. Oto wyniki jakie dostałem:

Wyniki zbiórki z 20.05.2016
Klasa   kg
I A      401
I B      0
I C      91
I D      162
I E      678
I F       76
II A     99
II B     103
II C     56
II D     15
II E     136
III A    0
III B    0
III C    24
III D   0
IV A     152
IV B     93
IV C     111
IV D     105
V A      0
V B      33
V C      74
V D      0
VI A     0
VI B     25
VI C     42
VI D    0

+  jeszcze nie podpisane 115 kg

 Po wprowadzeniu w tabelę wyniki wyglądają następująco:


Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec Maj Kilogramy razem Kilogramy na ucznia
1a 17 96 188 134 401 819 48,18
1b 16 79 0 0 0 79 4,94
1c 23 64 57 128 91 340 14,78
1d 23 25 166 288 162 641 27,87
1e 24 35 117 367 678 1197 49,88
1f 22 84 0 228 76 388 17,64
2a 16 106 154 164 99 523 32,69
2b 26 58 122 106 103 389 14,96
2c 25 127 101 198 56 482 19,28
2d 26 9 28 120 15 172 6,62
2e 25 133 85 44 136 398 15,92
3a 18 76 15 0 0 91 5,06
3b 25 110 170 0 0 280 11,20
3c 29 190 143 258 24 615 21,21
3d 26 17 0 3 0 20 0,77
4a 16 324 104 385 152 965 60,31
4b 23 23 101 126 93 343 14,91
4c 22 0 8 5 111 124 5,64
4d 24 0 36 50 105 191 7,96
5a 15 15 7 17 0 39 2,60
5b 27 83 78 166 33 360 13,33
5c 26 0 278 234 74 586 22,54
5d 25 16 0 16 0 32 1,28
6a 15 11 0 0 0 11 0,73
6b 17 0 27 100 25 152 8,94
6c 28 29 27 15 42 113 4,04
6d 27 6 4 0 0 10 0,37


Co graficznie wygląda tak:

Dziękujemy wszystkim którzy dołączyli się do naszej zbiórki. Gratulujemy klasie 4a pierwszego miejsca, 1e drugiego miejsca oraz 1a trzeciego miejsca.


Pamiętając ze jedna tona makulatury to uratowane życie 17 drzew - poszczególne klasy uratowały:


Klasa Kilogramy razem Uratowane drzewa
1a 819 13,92
1b 79 1,34
1c 340 5,78
1d 641 10,90
1e 1197 20,35
1f 388 6,60
2a 523 8,89
2b 389 6,61
2c 482 8,19
2d 172 2,92
2e 398 6,77
3a 91 1,55
3b 280 4,76
3c 615 10,46
3d 20 0,34
4a 965 16,41
4b 343 5,83
4c 124 2,11
4d 191 3,25
5a 39 0,66
5b 360 6,12
5c 586 9,96
5d 32 0,54
6a 11 0,19
6b 152 2,58
6c 113 1,92
6d 10 0,17

9360 159,12Czyli w sumie udało się uzbierać 9360kg makulatury więc udało się nam wspólnie uratować spory las składający się z blisko 160 drzew!
 GRATULACJE!

Zapraszamy do kolejnej zbiórki makulatury już w nowym roku szkolnym.
wtorek, 17 maja 2016

Ostatnia zbiórka makulatury w tym roku ... szkolnym ;)

Już w ten piątek o 12:00 finał zbiórki makulatury.
To już ostatni moment na to by przynieść swoja paczkę pełną makulatury.

Nieważne czy dostarczysz ja rowerem:
 Wózkiem:


Czy z pomocą pupila: 

CZEKAMY NA CIEBIE !!!

Pamiętajcie - trzy najlepsze klasy wygrywają specjalne nagrody ;)

Obrazki pobrane z internetu