Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 30 listopada 2011

Podsumowanie akcji - zbiórka makulatury - 2011-11

Oto wyniki pierwszej zbiórki makulatury w tym roku:


Kliknij na zdjęciu by powiększyć.
Jak widać na dziś w kg makulatury przeliczeniu na 1 ucznia w klasie sytuacja wygląda następująco:
  1. miejsce - VA
  2. miejsce - 1B
  3. miejsce - 1D
GRATULUJEMY!

Miło nam szczególnie że tak bardzo do akcji włączyły się pierwsze klasy.
To jednak nie koniec rywalizacji więc jest szansa nadrobić do czego zachęcamy.

środa, 23 listopada 2011

Kontrola sklepiku szkolnego

W dniu 23 listopada przewodniczący Rady Rodziców ponownie skontrolował sklepik szkolny. Nieprawidłowości, na które zwrócili uwagę poprzednio kontrolujący sklepik przedstawiciele Rady zostały usunięte, właściciel wprowadził nowe produkty np. owoce, zniknęły natomiast napoje gazowane zawierające kofeinę i napoje energetyczne.
Rada Rodziców będzie przeprowadzać kolejne kontrole w sklepiku, czekamy na sygnały od rodziców, jakich artykułów brakuje, jakie jeszcze powinny zostać wprowadzone.

czwartek, 17 listopada 2011

Zbiórka pieniędzy na dożywianie uczniów w SP32

Rada Rodziców na ostatnim zebraniu podjęła inicjatywę
mającą na celu uzyskanie funduszy na ufundowanie obiadów najbardziej
potrzebującym uczniom.
Oprócz listów intencyjnych do firm i instytucji bliskich naszej szkoły, przedstawiciele klas otrzymali koperty do których mają zebrać pieniądze podczas listopadowych zebrań klasowych.
Oto przykład takiej koperty:

środa, 16 listopada 2011

Protokół nr 3 z zebrania RR z dnia 15.11.2011

Protokół Nr 3
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 15 listopada 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 19 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
2. Kontrola sklepiku.
3. Omówienie spotkania przedstawicieli Rady Rodziców z gronem pedagogicznym podczas zebrania Rady Pedagogicznej.
4. Informacja od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej.
5. Rozpatrzenie pism, które wpłyneły do Rady Rodziców.

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
W związku z doniesieniami medialnymi o pojawieniu się w jednej z lubelskich hurtowni zaopatrującej sklepiki szkolne w żywność, słodyczy z Chin i Turcji zawierających szkodliwe barwniki wpływające na aktywność i skupienie uwagi u dzieci, przedstawiciele Rady Rodziców przeprowadzili kontrolę w naszym sklepiku szkolnym. Kontrola wykazała, że w sklepiku znajduje się mało zróżnicowany asortyment, ukierunkowany głownie na słodycze, wysokosłodzone napoje gazowane, napoje energetyczne, chrupki. Zwrócono uwagę na możliwość wprowadzenia zdrowszych produktów, nie zawierających sztucznych barwników i konserwantów.
Ad. 3
Przedstawiciele Rady Rodziców zostali zaproszeni na spotkanie z nauczycielami podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Omówiono programy dydaktyczne i pedagogiczne, pracę nauczycieli, organizację pracy szkoły. Rozpatrzono możliwość wsparcia finansowego przez Radę
Rodziców szkolnych konkursów „Prymus” i „Najsympatyczniejsza klasa”.
Ad. 4
W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły pani dyrektor Teresa Ewa Jezierska przekazała informację dotyczącą poruszania się rodziców i opiekunów po budynku szkoły. Rodzice nie powinni wchodzić na piętra szkoły, dzieci odbierane są w szatni gdzie sprowadza je nauczyciel.
Ad. 5
Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p. wicedyrektor Marii Lorenc, a także pismo z biblioteki. Pani wicedyrektor Maria Lorenc zwraca się z prośbą o sfinansowanie zakupu arkuszy testu próbnego dla szóstoklasistów, koszt takiego zestawu testów 581,76 zł. Rada Rodziców jednogłośnie podjęła decyzję o nie finansowaniu zakupu arkuszy testu próbnego, koszt jednego arkusza 5,76 zł nie jest dużym obciążeniem dla rodzica, natomiast obciążenie taką kwotą Rady jest w jej budżecie znaczące. Wnioskowano aby od tego roku szkolnego to rodzice ponosili koszt zakupu testu próbnego dla swojego dziecka.
Wpłynęło pismo od pań z biblioteki z prośbą o przeznaczenie 1000 zł na zakup lektur szkolnych. Przedstawiciele Rady Rodziców zorientują się jakich książek brakuje, jaki będzie koszt zakupu, po uzyskaniu tych informacji, prośba zostanie rozpatrzona ponownie.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


SEKRETARZ

Katarzyna PiekarczykDokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj