Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

sobota, 23 kwietnia 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 12.04.2016 roku

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 19 osób.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
- pisma od pani Elżbiety Szymuli z prośbą o sfinansowanie kosztów przeprowadzenia Międzyszkolnych Konkursów dla klas 2 i 3 ;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o sfinansowanie przejazdu dla dzieci uczestniczących w konkursie;
- pismo od pani Doroty Goczkowskiej z prośba o sfinansowanie nagród dla dzieci z klas 5 biorących udział w szkolnym konkursie mitologicznym;
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.