Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 23 marca 2016

Wielkanoc 2016 - życzenia świąteczne
Życzenia zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie. 

Życzy Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców
... i jak zwykle trochę humoru:

Na koniec wielkie polewanie w strażackim wydaniu:


wtorek, 22 marca 2016

Wyniki zbiórki makulatury - marzec 2016

Tym razem sporo makulatury udało się zebrać - chociaż nie wszystkie klasy przyłączyły się do naszej akcji.

To co otrzymałem po zbiórce:

Wyniki zbiórki z 18.03.2016
Klasa   kg
I A      134
I B      -
I C      128
I D      288
I E      367
I F      228
II A     164
II B     106
II C     198
II D     120
II E     44
III A    -
III B    -
III C    258
III D    3
IV A     385
IV B     126
IV C     5
IV D     50
V A      17
V B      166
V C      234
V D      16
VI A     -
VI B     100
VI C     15
VI D     -

Podsumowanie zbiórki marcowej wygląda tak:


Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec Kilogramy razem Kilogramy na ucznia
1a 17 96 188 134 418 24,59
1b 16 79 0 0 79 4,94
1c 23 64 57 128 249 10,83
1d 23 25 166 288 479 20,83
1e 24 35 117 367 519 21,63
1f 22 84 0 228 312 14,18
2a 16 106 154 164 424 26,50
2b 26 58 122 106 286 11,00
2c 25 127 101 198 426 17,04
2d 26 9 28 120 157 6,04
2e 25 133 85 44 262 10,48
3a 18 76 15 0 91 5,06
3b 25 110 170 0 280 11,20
3c 29 190 143 258 591 20,38
3d 26 17 0 3 20 0,77
4a 16 324 104 385 813 50,81
4b 23 23 101 126 250 10,87
4c 22 0 8 5 13 0,59
4d 24 0 36 50 86 3,58
5a 15 15 7 17 39 2,60
5b 27 83 78 166 327 12,11
5c 26 0 278 234 512 19,69
5d 25 16 0 16 32 1,28
6a 15 11 0 0 11 0,73
6b 17 0 27 100 127 7,47
6c 28 29 27 15 71 2,54
6d 27 6 4 0 10 0,37

Graficznie wygląda to tak:


Bezapelacyjnie na ten moment prowadzi 4a - 1a i 2a niemalże razem na drugim miejscu - tutaj walka wyraźnie jest zacięta. Już niedługo następna zbiórka. Dla wszystkich maruderów czas na odegranie się ;)

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.03.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 16 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
- pisma od pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko z prośbą o sfinansowanie biletów autobusowych;
- pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą o dofinansowanie strojów potrzebnych uczniom do występu podczas przedstawienia wielkanocnego;
- pismo od pani Katarzyny Bury w sprawie zakupu biletów autobusowych;

3. Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.