Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

środa, 28 stycznia 2015

Przekaż 1% na rechabilitację nauczyciela z SP 32

Proszę, przekaż 1 % podatku na moją rehabilitację.
Mam 50 lat. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem. Jeszcze w 2014 roku Twoje dziecko mogłem uczyć WF-u. W marcu 2014 r. doznałem głębokiego, rozległego krwotoku śródmózgowego lewej półkuli. W następstwie mam całkowity paraliż prawej ręki niedowład kończyny dolnej oraz afazję. Tylko stała i intensywna rehabilitacja jest dla mnie szansą na powrót do sprawności i lepsze funkcjonowanie w życiu.
Dziękuję za okazaną pomoc.

Dokument w formie PDF do pobrania / wydrukowania jest TUTAJ

czwartek, 22 stycznia 2015

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 20.01.2015 roku

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 19 osób. Poruszane tematy:
1. Wystąpienie Pani Pauliny Pelczarska – poinformowanie zebranych o przystąpieniu szkoły do projektu w ramach szkół promujących zdrowie o szeroko pojętym znaczeniu tj. fizyczne, psychiczne oraz zdrowe żywienie.
2. Naniesienie Poprawek w Regulaminie Rady Rodziców
3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców ­ pismo Pani Anna Samek, Anna Gap­Mydlak, Marta Niezbecka o dofinansowanie zakupu materiałów na dekorację i rekwizyty na bal zimowy klas I ­ III
4. ­ pismo o sfinansowanie ulgowych biletów dla 15 uczniów naszej szkoły tytułem wyjścia na spotkanie z Marcinem Prusem Ambasadorem Akademii Siatkarskiej, w dniu 14.01.2015 r. 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
6. Wstępne ustalenie terminu następnej zbiórki makulatury. 
7. Ustalenie kolejnego terminu zebrania Rady Rodziców.


Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.