Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Zbiórka makulatury - dane na koniec marca 2012

Oto dane na koniec marca:
(proszę kliknąć na wykresie aby go powiększyć)
Ranking klas wygląda następująco:

1 miejsce IVB z 135 kg/osobę
2 miejsce IB ponad 88 kg/osobę
3 miejsce IC ponad 76 kg/osobę

 GRATULUJEMY !!!

Miło nam szczególnie, że tak bardzo do akcji włączyły się pierwsze klasy. To jednak nie koniec rywalizacji więc jest szansa nadrobić do czego zachęcamy.

Już 25 maja ostatnia zbiórka makulatury w tym roku szkolnym ostatnia szansa na zdobycie nagrody.

środa, 18 kwietnia 2012

Protokół nr 8 z zebrania RR z dnia 17.04.2012


Protokół Nr 8
zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK
W zebraniu uczestniczyło: 17 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Spotkanie z radnymi – przygotowanie pytań, organizacja spotkania.
  3. Statuetki dla najlepszych uczniów – Dzień Prymusa.
  4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
    – pismo od nauczycieli wychowania fizycznego
    – pismo od p. Kasprzyk

Ad. 1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Zebrani przedstawiciele Rady Rodziców przygotowali pytania i problemy jakie zostaną przedstawione radnym na spotkaniu.
Pytania do radnych:
1. Kiedy zostanie dokończona całkowita wymiana okien?
Czy i kiedy planowana jest wymiana instalacji elektrycznej?
(Rada Rodziców przeznacza środki na malowanie sal lekcyjnych, rodzice własnymi siłami wykonuja remonty jednak mija sie to z celem w salach, które mimo iż tego wymagają to nie są wymienione tam okna jak również instalacja elektryczna).
2. Kiedy zaplanowane jest dokończenie malowania korytarzy – położenie tynków żywicznych, 1 i 2 pietro?
3. Kiedy zostanie przeprowadzone osuszanie, ocieplanie i malowanie budynku szkoły?
4. Kiedy można spodziewać się odnowienia boksów w szatni?(wymiana siatek i haków).
5. Dwa lata temu obiecano nam remont sali gimnastycznej, nie został przeprowadzony dlatego ponawiamy pytanie.Kiedy zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej?
6. Doświetlenie sal lekcyjnych.
7. Boisko – jakie są szanse na terminowe oddanie?
8. Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła – obiecany i nie ukończony – kiedy?
9. Wybrukowanie placu 80 m2 przy szkole – dla samochodów dowożących niepełnosprawne dzieci.
10. Dokończenie kostki brukowej – obecnie jest " przerwa" jest ułożona kostka,kawałek krzywych płyt chodnikowych i znowu kostka.
11. Wybudowanie parkingu przy szkole w miejscu pasa zieleni – brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych.
12. Sygnalizacja świetlna "na żądanie" na ul. Krańcowej przy Groszku.
13. Rondo Sulisławicka, Tetmajera, Kossaka – kiedy planowana jest budowa? Brak tam obecnie przejścia dla pieszych.
14. Zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na założenie w naszej szkole bezprzewodowego internetu.
15. Zamierzmy otworzyć drugą salę komputerową dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, klasy 1 – 3. Prosimy o zainteresowanie się Państwa tą sprawą i zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie drugiej sali komputerowej.
Ad. 3
Dyrekcja szkoły jako wyróżnienie i nagrodę dla najlepszych uczniów na Dzień Prymusa zaplanowała wykonanie specjalnych statuetek zaprojektowanych przez nauczycielkę plastyki p. Elżbietę Zyglewską. Wystapił jednak problem z wykonaniem tych statuetek, żadna z firm nie chce się podjąć wykonania takiego zamówienia, w przypadku indywidualnego zamówienia, koszt wykonania statuetek jest wysoki. Rada Rodziców postanowiła przekazać p. dyrektor zebrane informacje w celu rozpatrzenia innych możliwości wyróżnienia najlepszych uczniów.
Ad. 4
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
  • pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w turnieju piłki siatkowej – wpisowe 16 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę,
  • pismo od. p. Kasprzyk z prośbą o sfinansowanie znaczków ekologicznych i materiałów potrzebnych do wykonanie dekoracji dla uczestników Ślubowania Ekologicznego – 100 zł, Rada Rodziców wyraziła zgodę.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania – spotkanie z radnymi 19 kwietnia 2012 r. g. 17.30.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.
SEKRETARZ
Katarzyna Piekarczyk
Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

19 kwietnia - Spotkanie z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy

19 kwietnia 2012 - Rada Rodziców planuje spotkanie z radnymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i Rady Dzielnicy. 
Celem spotkania będzie między innymi omówienie bieżących spraw szkoły, inwestycji i planowanych remontów. 

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie sugestii i propozycji pytań dotyczących wspomnianej problematyki jako komentarze do tego posta lub przesyłanie propozycji na adres poczty elektronicznej Rady Rodziców: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 5 kwietnia 2012

Życzenia wielkanocne

Wielu radosnych chwil na Święta Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych i smacznego jajka Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców życzy przewodniczący Rady
Tomasz Abramczyk