Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 29 października 2012

Notatka z wizyty w sklepiku szkolnym

Dnia 29 października 2012 roku dwójka przedstawicieli Rady Rodziców udała się z wizytą do sklepiku szkolnego.
 Spostrzeżenia: w sklepiku znajdowały się produkty spożywcze takie jak np. Lubisie, Knoppersy, kanapki mleczne, cukierki,(nie było chipsów !), napoje i soki w szklanych i plastykowych butelkach np. Kubuś Play, Tymbark oraz przybory szkolne w postaci zeszytów, długopisów i ołówków. Podczas wizyty w sklepiku stwierdzono brak chusteczek higienicznych oraz świeżych owoców.

 Zalecenia: poproszono pana prowadzącego sklepik o uzupełnienie asortymentu o chusteczki higieniczne i świeże owoce takie jak banany, pomarańcze. Pan zapewnił, że brak tego asortymentu jest chwilowy i w najbliższych dniach zostanie on uzupełniony.

Ogólne wrażenie osób wizytujących sklepik jest dobre – Pan prowadzący sklepik dba o czystość i o to, aby asortyment był zróżnicowany cenowo ale na dobrym poziomie, jest otwarty na sugestie rodziców, elastyczny i chętny do współpracy.

środa, 17 października 2012

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.10.2012 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 18 osób
Poruszane tematy:

1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

 2) Omówienie pierwszego terminu zbiórki makulatury w ramach akcji HURRA MAKULATURA – KSIĄŻKI DO BIBLIOTEK” – Grzegorz Michalski przedstawił przebieg zbiórki makulatury w dniu 01.10.2012, poinformował również delegatów, że planowane są jeszcze dwa terminy zbiórki

 3) Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani dyrektor Bożeny Kuleszy o zakup 2 radiomagnetofonów dla dzieci z klas I-III,
- pismo od nauczycieli WF z prośbą o sfinansowanie zakupu 150 biletów dla uczniów reprezentujących szkołę w zawodach sportowych,
- pismo od pani dyrektor Marii Lorenc z prośbą o możliwość wpłacenia na konto rady kwoty do przekazania wydawnictwu na zakup arkuszy egzaminu próbnego szóstoklasistów,
- pismo od nauczycielek I etapu edukacyjnego o sfinansowanie zakupi materiałów plastycznych na udekorowanie sali gimnastycznej na „Zabawy Jesienne”
- pismo od Pani Elżbiety Piechnik o dofinansowanie do oprawy prac plastycznych uczniów klas I-III , których prace zostaną wystawione w DDK „ Bronowice”,
Delegat klasy I d wystąpił z zapytaniem czy możliwa będzie pomoc finansowa w wymianie mebli w Sali nr 19 – poproszono delegata o wystosowanie pisma do Rady Rodziców i dostarczenie go na kolejne zebranie Rady.

 4) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców


 
  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj

środa, 3 października 2012

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2011/2012

Poniżej umieszczono uogólnioną specyfikację przychodów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.
Specyfikacja ta ma zobrazować rodzicom na co wykorzystywane są pieniądze pochodzące z ich dobrowolnych wpłat oraz jak ważne jest ich dokonywanie:Proszę kliknąć na obrazku by powiększyć


Niedługo zamieścimy pełny arkusz rozliczenia.