Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

niedziela, 23 marca 2014

Spotkanie z Radnym Miejskim

W najbliższym czasie Rada Rodziców chce zorganizować spotkanie gdzie gościem byłby Radny Rady Miasta Lublin Pan Leszek Daniewski.
Tematy jakie na pewno chcemy poruszyć to:

  • szafki na ubrania dla każdego ucznia w szkole - umożliwiające zostawianie w szkole książek
  • przygotowanie sieci komputerowej w budynku szkoły - przygotowanie do wprowadzenia dziennika elektronicznego


Prosimy o przysyłanie na maila Rady Rodziców sp32lublin@gmail.com lub wpisanie pod tym postem w formie komentarza zagadnienia jakie uważacie Państwo, że powinniśmy poruszyć.
Można też skorzystać ze skrzynki Rady Rodziców zamieszczonej w szkole.Zdjęcie pobrane ze strony internetowej Radnego

Wyniki zbiórki makulatury w marcu 2014

Marcowa zbiórka makulatury zakończona czas więc na podsumowanie.
Na dzień dzisiejszy nasz ranking wygląda następująco:


klasa ilość uczniów Zbiórka wrześniowa ilość kg Zbiórka grudniowa ilość kg Zbiórka marcowa ilość kg Razem kg na klasę ilość kg na ucznia
Ia 15 115 18 35 168 11,20
Ib 24 7 0 15 22 0,92
Ic 28 154 384 135 673 24,04
Id 24 62 0 20 82 3,42
IIa 15 333 308 338 979 65,27
IIb 24 666,5 271 666 1603,5 66,81
IIc 23 3 30 20 53 2,30
IId 24 157 0 0 157 6,54
IIIa 15 19 20 20 59 3,93
IIIb 27 340 355 560 1255 46,48
IIIc 25 234 661 327 1222 48,88
IIId 26 23 120 220 363 13,96
IVa 15 57 20 10 87 5,80
IVb 16 0 0 8 8 0,50
IVc 24 35 70 40 145 6,04
IVd 28 322 167 135 624 22,29
Va 15 0 20 14 34 2,27
Vb 22 136 60 50 246 11,18
Vc 24 9 135 0 144 6,00
Vd 23 373 0 349 722 31,39
VIa 18 57 48 22 127 7,06
VIb 16 72 22 20 114 7,13
VIc 23 0 3 0 3 0,13
VId 19 106 135 0 241 12,68
VIe 23 19 10 80 109 4,74


W sposób graficzny wyniki przedstawiają się następująco:Na pewno jeszcze jedna zbiórka przed nami prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca - termin nie został jeszcze dokładnie ustalony. Zapraszamy to już ostatni moment by zapewnić wygraną swojej klasie i uratować kolejne drzewa.

piątek, 14 marca 2014

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.03.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego Rady Rodziców Tomasza Abramczyka.
- odczytanie pisma w sprawie wyboru delegata do Komisji Konkursowej na dyrektora szkoły Nr 32
oraz wybór delegata,
- poinformowanie delegatów o zamknięciu starego rachunku RR.
2. Dyskusja nad Programem Współpracy z Rodzicami w SP 32 w Lublinie i naniesienie uwag.
 3. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców na 08.04.2014 r.

  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

wtorek, 11 marca 2014

"Analogowa" wersja Tablicy Rady Rodziców oraz skrzynka

W uzgodnieniu z dyrekcją SP 32 w Lublinie zamieszczona została tablica oraz skrzynka Rady Rodziców - na parterze, blisko sekretariatu.


Na zdjęciu wersja zaraz "po instalacji" - teraz mogą już Państwo znaleźć tam podstawowe informację oraz zostawić informację czy też podanie do Rady Rodziców.

piątek, 7 marca 2014

Uwaga - Spotkanie Rady RodzicówUWAGA 
Spotkanie Rady Rodziców 

11 marca 2014 

 godzina: 17:30 
 Sala nr. 14 ?

 Zapraszamy

Przedmiotem zebrania między innymi ma być program współpracy z rodzicami. Skan programu gotowy do wysłania.