Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 24 czerwca 2016

Czas na WAKACJE 2016 !!!!Koniec roku szkolnego 2015/2016 to czas na podsumowanie tego roku oraz rozpoczęcie wakacji. Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.
Życzę wesołych, pogodnych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Do zobaczenia we wrześniu.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk


Tradycyjnie już wakacyjna piosenka ;)
Tym razem tez coś po rosyjsku - Kanikuły - czyli po polsku po prostu ... WAKACJE ;)


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - fotorelacja

Oto kilka zdjęć z uroczystego zakończenia roku szkolnego przez najmłodsze klasy:
sobota, 11 czerwca 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.06.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

w zebraniu uczestniczyło 21 osób.

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:

- przewodniczący podziękował osobom, które brały udział w spotkaniu z Radnymi. Omówił co było na tym spotkaniu.

- przewodniczący przekazał wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017.

- przewodniczący przekazał pisma z prośba o ocenę dorobku zawodowego nauczycieli SP 32.

2.Wystapienie pana Tomasza Bernaszuka.

- podsumowanie całorocznej zbiórki makulatury.

- wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pana Zbigniewa Wiertela z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla dwójki uczniów klasy 4d;

- pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie przejazdu do kina dla klasy4b;

- pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla trzech uczniów klasy 4b;

- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o sfinansowanie biletów MPK na dojazd uczniów za zawody sportowe;

- pismo od pani Anety Piórkowskiej z prośbą o sfinansowanie biletów dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim;

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

Na zakończenie zebrania przewodniczący RR Tomasz Abramczyk podziękował delegatom za społeczną pracę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2015/2016.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.