Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

sobota, 19 października 2013

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.10.2013 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 17osób
Poruszane tematy:
  1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka
- organizacja zakupów nagród np. z okazji Dnia Prymusa, zakończenia roku szkolnego
- przedstawienie Harmonogramu Współpracy z Rodzicami w roku szkolnym 2013/2014
- ubezpieczenie szatni szkolnej.

  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Małgorzaty Bożemskiej i Ewy Sidor, wychowawczyń klas III d i III b o zakup 19 sztuk tabliczek LOGICO PICCOLO,
- pismo podpisane przez większość nauczycieli SP 32 o zakup tonera oraz kilku ryz papieru A4 do ksera umieszczonego w pokoju kierownika gospodarczego pani Anny Kozioł,
- pismo z poprzedniego zebrania o zakup pasa transmisyjnego do kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego będącego na wyposażeniu biblioteki,
- pismo z poprzedniego zebrania o zakup 40 sztuk antyram formatu A3, 40 brystoli B1 oraz kwiatów doniczkowych do udekorowania korytarzy szkolnych.
3) Dyskusja nad planem budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014.
4) Wysokość wpłat na RR w poszczególnych klasach.
5) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.


  Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj