Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 27 października 2016

UWAGA!!! Zmiana adresu strony Rady Rodziców na http://sp32lublin.pl/ZMIANA ADRESU STRONY RADY RODZICÓW

 od 1 września 2016 strona dostępna jest pod adresem:

http://sp32lublin.pl/

 ZAPRASZAMY

Ze względów technicznych strona Rady Rodziców od 1 września 2016 zostaje przeniesiona pod nowy adres internetowy. Zmieni się też znacząco szata graficzna, oraz przede wszystkim nowa strona będzie łatwiej dostępna z urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów.

Strona pod obecnym adresem pozostaje jako archiwum.

czwartek, 1 września 2016

WITAJ SZKOŁO - rozpoczecie roku szkolnego 2016/2017Dziś rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17- uczniom życzę wielu sukcesów, rozwoju własnych uzdolnień i talentów. Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam zaś, szanowni Rodzice, życzę, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele radości i zadowolenia związanych z przyszłością Waszych dzieci.

Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców  ... i odrobina humoru ;)

Ze względów technicznych strona Rady Rodziców od 1 września 2016 zostaje przeniesiona pod nowy adres internetowy. Zmieni się też znacząco szata graficzna, oraz przede wszystkim nowa strona będzie łatwiej dostępna z urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów.

ZMIANA ADRESU STRONY RADY RODZICÓW

 od 1 września 2016 strona dostępna jest pod adresem:

http://sp32lublin.pl/

 ZAPRASZAMY


Strona pod obecnym adresem pozostaje jako archiwum.

piątek, 24 czerwca 2016

Czas na WAKACJE 2016 !!!!Koniec roku szkolnego 2015/2016 to czas na podsumowanie tego roku oraz rozpoczęcie wakacji. Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.
Życzę wesołych, pogodnych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Do zobaczenia we wrześniu.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk


Tradycyjnie już wakacyjna piosenka ;)
Tym razem tez coś po rosyjsku - Kanikuły - czyli po polsku po prostu ... WAKACJE ;)


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - fotorelacja

Oto kilka zdjęć z uroczystego zakończenia roku szkolnego przez najmłodsze klasy:
sobota, 11 czerwca 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.06.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

w zebraniu uczestniczyło 21 osób.

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:

- przewodniczący podziękował osobom, które brały udział w spotkaniu z Radnymi. Omówił co było na tym spotkaniu.

- przewodniczący przekazał wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017.

- przewodniczący przekazał pisma z prośba o ocenę dorobku zawodowego nauczycieli SP 32.

2.Wystapienie pana Tomasza Bernaszuka.

- podsumowanie całorocznej zbiórki makulatury.

- wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pana Zbigniewa Wiertela z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla dwójki uczniów klasy 4d;

- pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie przejazdu do kina dla klasy4b;

- pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla trzech uczniów klasy 4b;

- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o sfinansowanie biletów MPK na dojazd uczniów za zawody sportowe;

- pismo od pani Anety Piórkowskiej z prośbą o sfinansowanie biletów dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim;

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

Na zakończenie zebrania przewodniczący RR Tomasz Abramczyk podziękował delegatom za społeczną pracę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2015/2016.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

poniedziałek, 30 maja 2016

Notatka ze spotkania w dniu 24.05.2016

Spotkanie odbyło się o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli:
 • Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk i Prezydium RR,
 • Radny Miasta Lublin Piotr Popiela
 • Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Lublinie Tadeusz Dziuba
 • Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Mirosław Łuciuk
 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Kośminek Joanna Jabłońska
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak
 • Członek Rady Dzielnicy Kośminek Grzegorz Grylak
 • Dyrektor SP. 32 Ewa Gęca
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Bożena Kulesza
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Agnieszka Iwaszko
 • Oraz inni zainteresowani.

Członek Prezydium Magdalena Zwolan poruszyła następujące tematy:
1. Poszerzenie parkingu przy szkole SP. 32
Głos zabrał Pan Mirosław Łuciuk. Omówił kwestię wykonania parkingu przy ulicy Tetmajera w kolejnych etapach. W tym roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa,
a w następnym prace budowlane.
Pan Piotr Popiela zasugerował również wybudowanie parkingu przy ulicy Kosmonautów.
Odnośnie budowy parkingów mówią Duży oraz Mały Projekt Obywatelski, w temacie których wypowiedzieli się Pan Mariusz Kasprzak oraz Pan Grzegorz Grylak.

2. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulicy Krańcowej i Dulęby.
Pan Piotr Popiela wyjaśnił zgromadzonym, że to skrzyżowanie ma zostać przebudowane,
a dokumentacja projektowa została już przygotowana.

3. Inwestycje w szkole.
RR i Dyrekcja SP. 32 zgłosili potrzebę wykończenia szatni poprzez dostawienie szafek ubraniowych i na książki dla dzieci.
W temacie wypowiedział się Pan Tadeusz Dziuba, stwierdzając, że postara się aby potrzebne pieniądze zostały przyznane jak najszybciej,

4. Bieżące wsparcie szkoły.
Wymieniono potrzeby takie jak zakup rzutników i komputerów do każdej klasy oraz otwarcie boiska na weekend.
W temacie boiska Pani Ewa Gęca wyjaśniła dlaczego nie może być udostępnione.
Po szerokiej dyskusji Pan Piotr Popiela zobowiązał się pilotować inicjatywę otwarcia boisk
i placów zabaw w dni wolne od pracy na terenie całego Miasta.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek zaprosił zgromadzonych do Kościoła pw. św. Michała Archanioła na koncert prymasowski w dniu 29.05 o godz.19, który rozpocznie obchody 100-lecia Kośminka.
Zaprosił również na festyn rodzinny w dniu 12.06 oraz na koncert 10.09.


Przewodniczący RR SP. 32 Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował wszystkim przybyłym i zakończył spotkanie.
                                                                                                 Sekretarz
                                                                                             Joanna Rosiak

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.05.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 13 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:
- poinformowanie o zaproszeniu Radnych Miasta Lublin;
- przygotowanie zagadnień i pytań na spotkanie z Radnymi;
- zaproszenie RR przez panią dyrektor na koncert;
- RR poprosiła firmy ubezpieczeniowe o złożenie ofert;

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pisma od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o sfinansowanie dowozu dzieci na spektakl i turniej sportowy;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie zakupu 26 biletów autobusowych;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o zakup 2 dwustronnych regałów do biblioteki szkolnej;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu wideo-domofonu;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dzieci na trzy konkursy;
- pismo od Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek w sprawie sfinansowania nagród dla dzieci ze szkoły biorących udział w festynie 12.06.2016.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

sobota, 21 maja 2016

Finał zbiórki makulatury w roku szkolnym 2015/2016

Za nami finał zbiórki makulatury wiec czas na podsumowanie. Oto wyniki jakie dostałem:

Wyniki zbiórki z 20.05.2016
Klasa   kg
I A      401
I B      0
I C      91
I D      162
I E      678
I F       76
II A     99
II B     103
II C     56
II D     15
II E     136
III A    0
III B    0
III C    24
III D   0
IV A     152
IV B     93
IV C     111
IV D     105
V A      0
V B      33
V C      74
V D      0
VI A     0
VI B     25
VI C     42
VI D    0

+  jeszcze nie podpisane 115 kg

 Po wprowadzeniu w tabelę wyniki wyglądają następująco:


Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec Maj Kilogramy razem Kilogramy na ucznia
1a 17 96 188 134 401 819 48,18
1b 16 79 0 0 0 79 4,94
1c 23 64 57 128 91 340 14,78
1d 23 25 166 288 162 641 27,87
1e 24 35 117 367 678 1197 49,88
1f 22 84 0 228 76 388 17,64
2a 16 106 154 164 99 523 32,69
2b 26 58 122 106 103 389 14,96
2c 25 127 101 198 56 482 19,28
2d 26 9 28 120 15 172 6,62
2e 25 133 85 44 136 398 15,92
3a 18 76 15 0 0 91 5,06
3b 25 110 170 0 0 280 11,20
3c 29 190 143 258 24 615 21,21
3d 26 17 0 3 0 20 0,77
4a 16 324 104 385 152 965 60,31
4b 23 23 101 126 93 343 14,91
4c 22 0 8 5 111 124 5,64
4d 24 0 36 50 105 191 7,96
5a 15 15 7 17 0 39 2,60
5b 27 83 78 166 33 360 13,33
5c 26 0 278 234 74 586 22,54
5d 25 16 0 16 0 32 1,28
6a 15 11 0 0 0 11 0,73
6b 17 0 27 100 25 152 8,94
6c 28 29 27 15 42 113 4,04
6d 27 6 4 0 0 10 0,37


Co graficznie wygląda tak:

Dziękujemy wszystkim którzy dołączyli się do naszej zbiórki. Gratulujemy klasie 4a pierwszego miejsca, 1e drugiego miejsca oraz 1a trzeciego miejsca.


Pamiętając ze jedna tona makulatury to uratowane życie 17 drzew - poszczególne klasy uratowały:


Klasa Kilogramy razem Uratowane drzewa
1a 819 13,92
1b 79 1,34
1c 340 5,78
1d 641 10,90
1e 1197 20,35
1f 388 6,60
2a 523 8,89
2b 389 6,61
2c 482 8,19
2d 172 2,92
2e 398 6,77
3a 91 1,55
3b 280 4,76
3c 615 10,46
3d 20 0,34
4a 965 16,41
4b 343 5,83
4c 124 2,11
4d 191 3,25
5a 39 0,66
5b 360 6,12
5c 586 9,96
5d 32 0,54
6a 11 0,19
6b 152 2,58
6c 113 1,92
6d 10 0,17

9360 159,12Czyli w sumie udało się uzbierać 9360kg makulatury więc udało się nam wspólnie uratować spory las składający się z blisko 160 drzew!
 GRATULACJE!

Zapraszamy do kolejnej zbiórki makulatury już w nowym roku szkolnym.
wtorek, 17 maja 2016

Ostatnia zbiórka makulatury w tym roku ... szkolnym ;)

Już w ten piątek o 12:00 finał zbiórki makulatury.
To już ostatni moment na to by przynieść swoja paczkę pełną makulatury.

Nieważne czy dostarczysz ja rowerem:
 Wózkiem:


Czy z pomocą pupila: 

CZEKAMY NA CIEBIE !!!

Pamiętajcie - trzy najlepsze klasy wygrywają specjalne nagrody ;)

Obrazki pobrane z internetu

sobota, 23 kwietnia 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 12.04.2016 roku

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 19 osób.
Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.
2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
- pisma od pani Elżbiety Szymuli z prośbą o sfinansowanie kosztów przeprowadzenia Międzyszkolnych Konkursów dla klas 2 i 3 ;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o sfinansowanie przejazdu dla dzieci uczestniczących w konkursie;
- pismo od pani Doroty Goczkowskiej z prośba o sfinansowanie nagród dla dzieci z klas 5 biorących udział w szkolnym konkursie mitologicznym;
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

środa, 23 marca 2016

Wielkanoc 2016 - życzenia świąteczne
Życzenia zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie. 

Życzy Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców
... i jak zwykle trochę humoru:

Na koniec wielkie polewanie w strażackim wydaniu:


wtorek, 22 marca 2016

Wyniki zbiórki makulatury - marzec 2016

Tym razem sporo makulatury udało się zebrać - chociaż nie wszystkie klasy przyłączyły się do naszej akcji.

To co otrzymałem po zbiórce:

Wyniki zbiórki z 18.03.2016
Klasa   kg
I A      134
I B      -
I C      128
I D      288
I E      367
I F      228
II A     164
II B     106
II C     198
II D     120
II E     44
III A    -
III B    -
III C    258
III D    3
IV A     385
IV B     126
IV C     5
IV D     50
V A      17
V B      166
V C      234
V D      16
VI A     -
VI B     100
VI C     15
VI D     -

Podsumowanie zbiórki marcowej wygląda tak:


Klasa Ilość uczniów Wrzesień Grudzień Marzec Kilogramy razem Kilogramy na ucznia
1a 17 96 188 134 418 24,59
1b 16 79 0 0 79 4,94
1c 23 64 57 128 249 10,83
1d 23 25 166 288 479 20,83
1e 24 35 117 367 519 21,63
1f 22 84 0 228 312 14,18
2a 16 106 154 164 424 26,50
2b 26 58 122 106 286 11,00
2c 25 127 101 198 426 17,04
2d 26 9 28 120 157 6,04
2e 25 133 85 44 262 10,48
3a 18 76 15 0 91 5,06
3b 25 110 170 0 280 11,20
3c 29 190 143 258 591 20,38
3d 26 17 0 3 20 0,77
4a 16 324 104 385 813 50,81
4b 23 23 101 126 250 10,87
4c 22 0 8 5 13 0,59
4d 24 0 36 50 86 3,58
5a 15 15 7 17 39 2,60
5b 27 83 78 166 327 12,11
5c 26 0 278 234 512 19,69
5d 25 16 0 16 32 1,28
6a 15 11 0 0 11 0,73
6b 17 0 27 100 127 7,47
6c 28 29 27 15 71 2,54
6d 27 6 4 0 10 0,37

Graficznie wygląda to tak:


Bezapelacyjnie na ten moment prowadzi 4a - 1a i 2a niemalże razem na drugim miejscu - tutaj walka wyraźnie jest zacięta. Już niedługo następna zbiórka. Dla wszystkich maruderów czas na odegranie się ;)