Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

piątek, 17 stycznia 2014

Uwaga zmiana terminu zebrania RR.

UWAGA
Następne spotkanie Rady Rodziców: 

3 lutego 2014 (poniedziałek) 

godzina: 17:30 
Sala nr. 14 
 Zapraszamy

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.01.2014 roku


Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 19 osób

Poruszane tematy:
1) Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Ewy Gęcy z prośbą o możliwość wpłaty na konto Rady Rodziców darowizn od osób
prywatnych i firm, które zostaną wykorzystane na zapłatę za meble i ławki do sali nr 12 ,
- pismo od pani Elżbiety Piechnik o przekazanie kwoty 200 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji
na Bal Zimowy oraz stroju dla osoby prowadzącej,
- pismo od panów Gietrycha i Zglińskiego o sfinansowanie zakupu 80 sztuk biletów ulgowych,
- pismo od pana Gietrycha o sfinansowanie zakupu 20 sztuk biletów ulgowych.
 2) Dyskusja na temat dziennika elektronicznego.
 3) Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury.
 4) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców.    Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

czwartek, 9 stycznia 2014

Zmiana terminu zebrania Rady Rodziców


Uwaga - zmiana terminu zebrania Rady Rodziców.
Najbliższe zebranie odbędzie się 13 stycznia 2014 (poniedziałek) o godzinie 17:30 sala numer 14. Zapraszamy.