Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 29 maja 2012

Boisko szkolne - jak będzie wyglądać?

Przedstawiamy plany budowanego boiska szkolnego - jak ma wyglądać boisko szkolne, oraz otaczająca je infrastruktura. Mamy nadzieję, że zapowiadane na koniec sierpnia otwarcie tym razem rzeczywiście się odbędzie i nasze dzieci będą mogły w przyszłym roku w pełni korzystać z możliwości nowych obiektów.
Oto skany wykonane z planu sytuacyjnego:
 
Tutaj skan "legendy":


poniedziałek, 28 maja 2012

Podsumowanie akcji zbiórki makulatury w roku szkolnym 2011/2012

Oto ostateczne wyniki zbiórki makulatury w roku szkolnym 2011/2012:

Klasa Na osobę Miejsce
I A 19,38
I B 107,21 2
I C 93,54 3
I D 46,13
II A 2,81
II B 4,38
II C 19,48
II D 42,37
III A 28,19
III B 0,13
III C 2,20
III D 4,44
IV A 39,88
IV B 215,69 1
IV C 15,96
IV D 2,74
IV E 7,83
V A 79,31
V B 28,88
V C 24,04
V D 18,22
V E 14,62
VI A -
VI B 10,94
VI C 1,05
VI D 7,26
VI E 3,27

Oraz graficznie:

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !!!

czwartek, 10 maja 2012

Protokół nr 9 z zebrania RR z dnia 8.05.2012


Protokół Nr 9
z Zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi
w Lublinie
z dnia 8 maja 2012 r.
Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło: 16 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. DZIEŃ PRYMUSA – dyplomy i karty prezentowe
  3. Spotkanie z radnymi – podsumowanie.
  4. Zbiórka makulatury – ustalenie ostatniego terminu zbiórki
  5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Elżbiety Szymuli
- 2 pisma od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej
- pismo od pani Elżbiety Piechnik
Ad.1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.2
Ustalono, jako alternatywę dla planowanych statuetek, dyplomy zapakowane w tuby z wytłoczonym na nich złotym napisem PRYMUS 2012 i imieniem i nazwiskiem ucznia oraz karty prezentowe EMPIK o wartości 3 po 100 zł i 4 po 150 zł.
Ad.3
Podczas zebrania pani Magdalena Zwolan streściła rodzicom nieobecnym na spotkaniu z radnymi ustalenia jakie tam zapadły. Szczegółowy zapis przebiegu spotkania zostanie umieszczony w odrębnym dokumencie.
Ad.4
Planowany termin ostatniej w tym roku szkolnym zbiórki makulatury ustalono na 21 -25.05.2012 r. Poproszono rodziców o przekazanie na zebraniach w klasach, aby nie gromadzić makulatury w klasach tylko w szatniach.
Ad.5
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:
- pismo od pani Elżbiety Szymuli z prośbą o sfinansowanie poczęstunku dla uczniów klas III ze szkół lubelskich podczas planowanego na 14 maja 2012 roku Konkursu Rozumienia Czytanego Tekstu pod tytułem ”Rozumiem co czytam” – 70 zł – Rada Rodziców wyraziła zgodę,
- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej z prośbą o sfinansowanie zakupu wiązanki z okazji obchodów Święta 3 Maja – 50 zł – Rada Rodziców wyraziła zgodę,
- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej z prośbą o sfinansowanie zakupu wiązanki dla arcybiskupa , metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, która zostanie mu wręczona podczas uroczystości z wiązanych z rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II – 50 zł – Rada Rodziców wyraziła zgodę,
- pismo od nauczycielki pani Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie przygotowania wernisażu wystawy plastycznej, która odbędzie się 15.05.2012 w DDK „Bronowice” – 70 zł – Rada Rodziców wyraziła zgodę.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.


Dokumenty do pobrania w formie PDF są dostępne tutaj

środa, 9 maja 2012

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.05.2012

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 16 osób
Poruszane tematy:
  1. Omówienie planowanego na 31.05.2012 roku DNIA PRYMUSA
- doprecyzowanie szczegółów związanych z wykonaniem i odbiorem nagród dla uczniów
  1. Omówienie spotkania z Radnymi Rady Miasta Lublina i Rady Osiedla Kośminek, które miało miejsce 19.04.2012 r.
- szczegółowe omówienie ustaleń i decyzji jakie zapadły podczas spotkania zostaną zamieszczone w najbliższych dniach, w odrębnym protokole
  1. Podsumowanie zbiórki książek do szkolnej biblioteki
- przeprowadzona w dniach 1-16 marca 2012 roku akcja nie przyniosła zamierzonego efektu – zostanie ona ponowiona w przyszłym roku szkolnym
  1. Akcja zbiórki makulatury
- w dniach 21-25.05.2012 odbędzie się ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka makulatury
  1. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pismo od pani Elżbiety Szymuli o sfinansowanie poczęstunku dla uczniów klas III ze szkół lubelskich podczas planowanego na 14 maja 2012 roku Konkursu Rozumienia Czytanego Tekstu
- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej o sfinansowanie zakupu wiązanki z okazji obchodów Święta 3 Maja,
- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej o sfinansowanie zakupu wiązanki dla arcybiskupa , metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego
- pismo od nauczycielki pani Elżbiety Piechnik o dofinansowanie przygotowania wystawy plastycznej, która odbędzie się 15.05.2012 w DDK „Bronowice”
6) Ustalenie przybliżonego terminu ponownego spotkania z Radnymi Rady Miasta Lublina i Rady
Osiedla
7) Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców