Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 30 maja 2016

Notatka ze spotkania w dniu 24.05.2016

Spotkanie odbyło się o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli:
 • Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk i Prezydium RR,
 • Radny Miasta Lublin Piotr Popiela
 • Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Lublinie Tadeusz Dziuba
 • Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Mirosław Łuciuk
 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Kośminek Joanna Jabłońska
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak
 • Członek Rady Dzielnicy Kośminek Grzegorz Grylak
 • Dyrektor SP. 32 Ewa Gęca
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Bożena Kulesza
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Agnieszka Iwaszko
 • Oraz inni zainteresowani.

Członek Prezydium Magdalena Zwolan poruszyła następujące tematy:
1. Poszerzenie parkingu przy szkole SP. 32
Głos zabrał Pan Mirosław Łuciuk. Omówił kwestię wykonania parkingu przy ulicy Tetmajera w kolejnych etapach. W tym roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa,
a w następnym prace budowlane.
Pan Piotr Popiela zasugerował również wybudowanie parkingu przy ulicy Kosmonautów.
Odnośnie budowy parkingów mówią Duży oraz Mały Projekt Obywatelski, w temacie których wypowiedzieli się Pan Mariusz Kasprzak oraz Pan Grzegorz Grylak.

2. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulicy Krańcowej i Dulęby.
Pan Piotr Popiela wyjaśnił zgromadzonym, że to skrzyżowanie ma zostać przebudowane,
a dokumentacja projektowa została już przygotowana.

3. Inwestycje w szkole.
RR i Dyrekcja SP. 32 zgłosili potrzebę wykończenia szatni poprzez dostawienie szafek ubraniowych i na książki dla dzieci.
W temacie wypowiedział się Pan Tadeusz Dziuba, stwierdzając, że postara się aby potrzebne pieniądze zostały przyznane jak najszybciej,

4. Bieżące wsparcie szkoły.
Wymieniono potrzeby takie jak zakup rzutników i komputerów do każdej klasy oraz otwarcie boiska na weekend.
W temacie boiska Pani Ewa Gęca wyjaśniła dlaczego nie może być udostępnione.
Po szerokiej dyskusji Pan Piotr Popiela zobowiązał się pilotować inicjatywę otwarcia boisk
i placów zabaw w dni wolne od pracy na terenie całego Miasta.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek zaprosił zgromadzonych do Kościoła pw. św. Michała Archanioła na koncert prymasowski w dniu 29.05 o godz.19, który rozpocznie obchody 100-lecia Kośminka.
Zaprosił również na festyn rodzinny w dniu 12.06 oraz na koncert 10.09.


Przewodniczący RR SP. 32 Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował wszystkim przybyłym i zakończył spotkanie.
                                                                                                 Sekretarz
                                                                                             Joanna Rosiak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz