Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

poniedziałek, 30 maja 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.05.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 13 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:
- poinformowanie o zaproszeniu Radnych Miasta Lublin;
- przygotowanie zagadnień i pytań na spotkanie z Radnymi;
- zaproszenie RR przez panią dyrektor na koncert;
- RR poprosiła firmy ubezpieczeniowe o złożenie ofert;

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pisma od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o sfinansowanie dowozu dzieci na spektakl i turniej sportowy;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie zakupu 26 biletów autobusowych;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o zakup 2 dwustronnych regałów do biblioteki szkolnej;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu wideo-domofonu;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dzieci na trzy konkursy;
- pismo od Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek w sprawie sfinansowania nagród dla dzieci ze szkoły biorących udział w festynie 12.06.2016.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz