Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

wtorek, 22 marca 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.03.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 16 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka.

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców;
- pisma od pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko z prośbą o sfinansowanie biletów autobusowych;
- pismo od pani Danuty Wartacz z prośbą o dofinansowanie strojów potrzebnych uczniom do występu podczas przedstawienia wielkanocnego;
- pismo od pani Katarzyny Bury w sprawie zakupu biletów autobusowych;

3. Ustalenie kolejnego terminu zbiórki makulatury.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz