Cel istnienia tej strony:

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

czwartek, 27 października 2016

UWAGA!!! Zmiana adresu strony Rady Rodziców na http://sp32lublin.pl/ZMIANA ADRESU STRONY RADY RODZICÓW

 od 1 września 2016 strona dostępna jest pod adresem:

http://sp32lublin.pl/

 ZAPRASZAMY

Ze względów technicznych strona Rady Rodziców od 1 września 2016 zostaje przeniesiona pod nowy adres internetowy. Zmieni się też znacząco szata graficzna, oraz przede wszystkim nowa strona będzie łatwiej dostępna z urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów.

Strona pod obecnym adresem pozostaje jako archiwum.

czwartek, 1 września 2016

WITAJ SZKOŁO - rozpoczecie roku szkolnego 2016/2017Dziś rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/17- uczniom życzę wielu sukcesów, rozwoju własnych uzdolnień i talentów. Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam zaś, szanowni Rodzice, życzę, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele radości i zadowolenia związanych z przyszłością Waszych dzieci.

Tomasz Abramczyk przewodniczący Rady Rodziców  ... i odrobina humoru ;)

Ze względów technicznych strona Rady Rodziców od 1 września 2016 zostaje przeniesiona pod nowy adres internetowy. Zmieni się też znacząco szata graficzna, oraz przede wszystkim nowa strona będzie łatwiej dostępna z urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów.

ZMIANA ADRESU STRONY RADY RODZICÓW

 od 1 września 2016 strona dostępna jest pod adresem:

http://sp32lublin.pl/

 ZAPRASZAMY


Strona pod obecnym adresem pozostaje jako archiwum.

piątek, 24 czerwca 2016

Czas na WAKACJE 2016 !!!!Koniec roku szkolnego 2015/2016 to czas na podsumowanie tego roku oraz rozpoczęcie wakacji. Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, oraz Uczniom Szkoły Podstawowej nr 32 w Lublinie w imieniu Rady Rodziców składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.
Życzę wesołych, pogodnych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Do zobaczenia we wrześniu.
Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Abramczyk


Tradycyjnie już wakacyjna piosenka ;)
Tym razem tez coś po rosyjsku - Kanikuły - czyli po polsku po prostu ... WAKACJE ;)


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 - fotorelacja

Oto kilka zdjęć z uroczystego zakończenia roku szkolnego przez najmłodsze klasy:
sobota, 11 czerwca 2016

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.06.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk

w zebraniu uczestniczyło 21 osób.

Poruszane tematy:

1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:

- przewodniczący podziękował osobom, które brały udział w spotkaniu z Radnymi. Omówił co było na tym spotkaniu.

- przewodniczący przekazał wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017.

- przewodniczący przekazał pisma z prośba o ocenę dorobku zawodowego nauczycieli SP 32.

2.Wystapienie pana Tomasza Bernaszuka.

- podsumowanie całorocznej zbiórki makulatury.

- wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2016/2017.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pana Zbigniewa Wiertela z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla dwójki uczniów klasy 4d;

- pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie przejazdu do kina dla klasy4b;

- pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla trzech uczniów klasy 4b;

- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego z prośbą o sfinansowanie biletów MPK na dojazd uczniów za zawody sportowe;

- pismo od pani Anety Piórkowskiej z prośbą o sfinansowanie biletów dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim;

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

Na zakończenie zebrania przewodniczący RR Tomasz Abramczyk podziękował delegatom za społeczną pracę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2015/2016.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.

poniedziałek, 30 maja 2016

Notatka ze spotkania w dniu 24.05.2016

Spotkanie odbyło się o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli:
 • Przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Abramczyk i Prezydium RR,
 • Radny Miasta Lublin Piotr Popiela
 • Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Lublinie Tadeusz Dziuba
 • Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie Mirosław Łuciuk
 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy Kośminek Joanna Jabłońska
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak
 • Członek Rady Dzielnicy Kośminek Grzegorz Grylak
 • Dyrektor SP. 32 Ewa Gęca
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Bożena Kulesza
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 Agnieszka Iwaszko
 • Oraz inni zainteresowani.

Członek Prezydium Magdalena Zwolan poruszyła następujące tematy:
1. Poszerzenie parkingu przy szkole SP. 32
Głos zabrał Pan Mirosław Łuciuk. Omówił kwestię wykonania parkingu przy ulicy Tetmajera w kolejnych etapach. W tym roku sporządzona zostanie dokumentacja projektowa,
a w następnym prace budowlane.
Pan Piotr Popiela zasugerował również wybudowanie parkingu przy ulicy Kosmonautów.
Odnośnie budowy parkingów mówią Duży oraz Mały Projekt Obywatelski, w temacie których wypowiedzieli się Pan Mariusz Kasprzak oraz Pan Grzegorz Grylak.

2. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulicy Krańcowej i Dulęby.
Pan Piotr Popiela wyjaśnił zgromadzonym, że to skrzyżowanie ma zostać przebudowane,
a dokumentacja projektowa została już przygotowana.

3. Inwestycje w szkole.
RR i Dyrekcja SP. 32 zgłosili potrzebę wykończenia szatni poprzez dostawienie szafek ubraniowych i na książki dla dzieci.
W temacie wypowiedział się Pan Tadeusz Dziuba, stwierdzając, że postara się aby potrzebne pieniądze zostały przyznane jak najszybciej,

4. Bieżące wsparcie szkoły.
Wymieniono potrzeby takie jak zakup rzutników i komputerów do każdej klasy oraz otwarcie boiska na weekend.
W temacie boiska Pani Ewa Gęca wyjaśniła dlaczego nie może być udostępnione.
Po szerokiej dyskusji Pan Piotr Popiela zobowiązał się pilotować inicjatywę otwarcia boisk
i placów zabaw w dni wolne od pracy na terenie całego Miasta.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Kośminek Mariusz Kasprzak w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek zaprosił zgromadzonych do Kościoła pw. św. Michała Archanioła na koncert prymasowski w dniu 29.05 o godz.19, który rozpocznie obchody 100-lecia Kośminka.
Zaprosił również na festyn rodzinny w dniu 12.06 oraz na koncert 10.09.


Przewodniczący RR SP. 32 Tomasz Abramczyk serdecznie podziękował wszystkim przybyłym i zakończył spotkanie.
                                                                                                 Sekretarz
                                                                                             Joanna Rosiak

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.05.2016 roku


Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk
W zebraniu uczestniczyło 13 osób.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka:
- poinformowanie o zaproszeniu Radnych Miasta Lublin;
- przygotowanie zagadnień i pytań na spotkanie z Radnymi;
- zaproszenie RR przez panią dyrektor na koncert;
- RR poprosiła firmy ubezpieczeniowe o złożenie ofert;

2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:
- pisma od pani wicedyrektor Bożeny Kuleszy z prośbą o sfinansowanie dowozu dzieci na spektakl i turniej sportowy;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o sfinansowanie zakupu 26 biletów autobusowych;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o zakup 2 dwustronnych regałów do biblioteki szkolnej;
- pismo od pani  dyrektor Ewy Gęcy z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zakupu wideo-domofonu;
- pismo od pani Elżbiety Piechnik z prośbą o dofinansowanie wyjazdu dzieci na trzy konkursy;
- pismo od Rady i Zarządu Dzielnicy Kośminek w sprawie sfinansowania nagród dla dzieci ze szkoły biorących udział w festynie 12.06.2016.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.

4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Protokół z tego zebrania dostępny w formie PDF 

 w zakładce dokumenty Rady Rodziców tutaj
lub bezpośrednio  tutaj.